Eventyrlig makrellfiske i nord: – Blir sett på som ufisk av nordlendinger

Den er elsket i sør, men spises knapt i Nord-Norge. Likevel er det nettopp hit makrellen nå har forflyttet seg.

Makrellfiske i nord kan få rekordår

MAKRELL-FEBER: Makrellen har tradisjonelt sett ikke vært noen populær fisk i nordområdene. Men akkurat nå foregår det et eventyrlig makrellfiske i Lofoten. Her fra båten til Kjell Ingebrigtsen, som er leder i Norges Fiskarlag.

Foto: David Engmo / NRK

Den gode tilgangen på plankton i havet i Nord-Norge gjør at makrellen vandrer nordover. Stor og feit makrell i store mengder har gitt rekordpriser, og en god inntektskilde for makrellfiskere i nord.

En av dem er Kjell Ingebrigtsen, som er leder i Norges Fiskarlag. Han er på plass på Værøy ytterst i Lofoten – sommerens «hot spot» for makrell.

– For oss fiskere er det gode tider. Makrellen gir mer i lommeboka til alle som jobber med fisk, sier han.

Foreløpig er det mellom 25 og 30 båter som fisker på fiskefeltene rundt Værøy. På bare få uker er det levert om lag 2000 tonn makrell til mottaket på Værøy.

Men selv om det er makrellfeber i Nord-Norge, er ikke den sølvglinsende fisken med de karakteristiske stripene særlig populær i den nordlige landsdelen.

– Makrell har tradisjonelt ikke vært noen matfisk i Nord-Norge. Men det tror jeg er i ferd med å endre seg, sier Ingebrigtsen.

Ufisk i Nord-Norge

Kjell og Øyvind Ingrebrigtsen

Kjell Ingebrigtsen har med seg sønnen Øyvind, som er mannskap på farens båt. – Én makrell veier opp mot ett kilo, og det er 11 kroner for hver makrell. Da blir det penger, sier Øyvind Ingebrigtsen.

Foto: David Engmo / NRK

Nordlendingens avsmak for makrell bekreftes av Norges Sildesalgslag.

– I nord har makrellen blitt betegnet som en ufisk og agn. På Sør- og Vestlandet er makrellen en del av kulturen, bekrefter Kenneth Garvik, salgsleder hos

Liekvel er forbruket av makrell i Norge beskjedent – med ett unntak.

– Det er vel ingen steder i verden der en spiser så mye makrell i tomat som i Norge.

Asiatene digger makrell

Makrell japan

Japanere spiser fisk til frokost, lunsj og middag, og det må gjerne være norsk laks eller makrell. Her fra et japansk supermarked.

Foto: Norges sjømatråd

I dag sendes 70 prosent av den norske makrellkvoten på 153.000 tonn rett til markedene i Asia. I Japan, Sør-Korea og Kina kan de ikke få nok av makrell.

I fjor ble det eksportert 255.000 tonn makrell for 3,8 milliarder kroner.

– Asiaterne elsker makrell fordi den er proppfull av Omega 3 og andre næringsstoffer. Og det gir ekstra gode priser, sier seniorforsker Leif Nøttestad ved Havforskningsinstituttet.

Ifølge sildesalgslaget får fiskerne historisk godt betalt for makrellen som nå fiskes i Lofoten. Det betales 13,60 kroner kiloet for makrell som leveres fersk, mens fiskerne får 11 kroner for makrell som skal fryses og sendes til Asia.

Årsaken til de historisk høye prisene er kvaliteten på fisken. Gode beiteforhold i havet har gjort at fisken har vokst seg feit og stor.

– Det er den største makrellen som vandrer nordover. Derfor blir det mer gunstig å fange fisken lenger nord. Det er også godt nytt for sjøfuglene i nord, sier Nøttestad.

Leif Nøttestad

Leif Nøttestad er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet. Han har god oversikt over utviklingen til makrellfisket, og sier utviklingen er utelukkende positiv.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Milliardindustri

Neste uke mønstrer makrellforskeren på et av de to norske fartøyene som skal delta i det europeiske makrelltoktet.

I løpet av fem uker skal seks fartøy fra fem nasjoner kartlegge utbredelsen og mengde av makrell i europeiske farvann.

I EU er makrellen den desidert viktigste fiskebestanden. Det fiskes makrell fra Sør-Spania i sør til Grønland i vest og helt nord til Bjørnøya.

De siste årene har den samlede kvoten vært på om lag en million tonn i året, og fisket betegnes som en milliardindustri.

Makrellfiske i nord kan få rekordår

Remi Skipnes er den del av mannskapet på båten til Kjell Ingebrigtsen.

Foto: David Engmo / NRK

Forskerne skal kartlegge opp mot 3,5 millioner kvadratkilometer – som tilsvarer ti ganger Norges flateareal.

Og det ser lyst ut for makrellen. Dersom vi vet å beskatte den riktig.

– Informasjonen som samles inn blir et viktig kunnskapsgrunnlag når neste års fangstkvoter skal beregnes, sier Nøttestad.

Toktet vil forhåpentligvis også kunne gi svar på om makrellen velger Nord-Norge framfor Sør- og Vestlandet.

– Tendensen har vært at makrellen forflytter seg fra Vestlandet og nordover. Den er observert helt opp mot Bjørnøya. Det spennende å se om tendensen fortsetter.

Makrellfiske på Værøy

Det er et uvanlig godt makrellfiske på Værøy om dagen. Mellom 25 og 30 båter deltar.

Foto: David Engmo / NRK