Hopp til innhold

Etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene i Nordland er på 14 mrd

Etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene i Nordland er på 14 milliarder kroner, ifølge NAF. Etterslepet i Nordland er nest høyest blant landets fylker. Bare Vestland har større etterslep.

NAF frykter at veiforfallet vil øke på grunn av fylkenes pressede økonomi.

– Fylkene trenger en solid håndsrekning fra staten. Det får de ikke i revidert budsjett. Økonomien er presset, og forfallet på veiene kan øke om fylkene ikke får tilført mer midler, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

NAFs estimerer at veivedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er på 14,4 milliarder kroner.

Tiltak for å sikre veiene mot ras anslår NAF vil koste fem milliarder kroner.

Høy inflasjon og stigende renter er ikke bare en utfordring for folk flest. Også fylkene, som til sammen skal ta vare på 44 000 kilometer vei, kjenner på dyrtiden. Det viser en gjennomgang NAF har tatt av flere av fylkenes budsjetter for 2024. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen ikke prioritert å styrke fylkesveiene.

– De fleste fylkene sitter med et etterslep på vedlikehold i milliard-klassen. Bare for å hindre økt forfall på fylkesveiene år for år trengs det minst 1,5 milliarder kroner ekstra i året, sier Handagard. – Det må satses år for år og i hvert eneste budsjett for å bli kvitt forfallet, sier hun.

I Nasjonal transportplan som er til behandling i Stortinget, foreslår regjeringen å gi fylkene 1 milliard mer i året de neste seks årene. Deretter skal fylkene få 1,6 milliarder i neste seksårsperiode.

– Det er ikke nok. Vi ser at flere fylker peker på at budsjettarbeidet er krevende. Vi frykter at veiene kan bli en salderingspost i en tid hvor økonomien i fylkene er under press, sier Handagard.

Steiner løsnet og havnet på fylkesvei 6186 mot Todalen
Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune