Hopp til innhold

Etterlyser penger til flyplass

Samferdselsdepartementet etterlyser det private bidraget på 150 millioner kroner som er lovet for å få bygd ny flyplass i Mo i Rana. Det skriver departementet i et brev til kommunen, hvor de redegjør for den videre fremdriften av prosjektet. Intensjonen er å legge frem en investeringsbeslutning i revidert nasjonalbudsjett 11. mai. I brevet kommer det frem at lokale bidragsytere ikke kan regne med avkastning på pengene. Videre skriver departementet at Avinor selv må bestemme om anbudet som er gitt skal brukes. De skriver også at utgiftene som i årenes løp er brukt av Rana kommune og Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU) ikke kan trekkes fra de 600 millionene i lokalt bidrag. Noe som kan bety en betydelig ekstraregning for kommunen.