Hopp til innhold

Energikommisjonen: Det haster å få fart på kraftutbyggingen

Strømforbruket vil øke betydelig de kommende tiårene. Det er behov for en massiv kraftutbygging, og vi trenger mer av alt, konkluderer Energikommisjonen.

– Dagens planlagte utbygginger er av begrenset størrelse. Skal vi sikre kraftoverskudd i framtiden, må vi ha et taktskifte, sa leder Lars Sørgard for Energikommisjonen.

Han redegjorde onsdag formiddag for kommisjonens anbefalinger for å sikre fortsatt kraftoverskudd også etter 2030.

Konklusjonen er at vi trenger 60 terawattimer økt produksjon fra dagens nivå, ifølge kommisjonen. Det som er konsesjonsgitt så langt, tilsvarer 6 terawattimer.

(NTB)