NRK Meny

Eksplosjonsfare fra gasslekasje

Anmoder alle om å holde seg unna stedet inntil nærmere beskjed blir gitt

Laster Twitter-innhold

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.