Hopp til innhold

Ei fødeavdeling må legges ned

Fødeavdelinga i Narvik eller Harstad må legges ned og omgjøres til ei fødestue, slås det fast i en ny rapport.

Fødeavdelinga i Narvik

Fødeavdelinga i Narvik er en av to som må legges ned, slås det fast i en rapport fra UNN.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Det er Helse Nord som har bedt helseforetakene om å utrede hvilke konsekvenser de nye kvalitetskravene får for fødetilbudet. Og nå sier overlege Martin Grønberg ved UNN, som har ledet gruppa, at det ikke går an å beholde fødeavdelinga både i Harstad og Narvik.

– Ja, det som kommer klart fram hvis vi skal følge de angitte, foreslåtte kvalitetskravene er at det ikke går an å drive to fødeavdeligner som Harstad og Narvik.

Kroken på døra for de minste

De nye kvalitetskravene fra Helsedirektoratet kan bety kroken på døra for flere av de minste fødeavdelingene i Nordland. Verst ser det ut for fødeavdelinga i Narvik, som ikke får tak i nye gynekologer og kan bli omgjort til fødestue.

Også til jordmortjenesten ute i kommunene stilles det nye og strengere krav. Med de nye kravene skal det være minst fire gynekologer på ei fødeavdeling.

Nyfødt, baby

Også for jordmødrene ute i kommunene stilles det nye og strenge krav.

Foto: Colourbox.com

– Det vil samlet sett medføre at det i Harstad og Narvik blir 8 gynekologer på et relativt lite antall fødsler. Det er det samme antall spesialister som dekker 1500 fødsler i Tromsø, sier Martin Grønberg.

Forsiktig med råd

Også i Lofoten står dagens fødetilbud i fare. Den spesielle modellen, med ei forsterka fødestue, skal i følge helsedirektoratet bort. Men gruppa i Nordlandssykehuset er likevel forsiktig med å gi råd til Helse Nord.

Les også:

På Helgeland har de regnet ut at det blir omlag 600 fødsler årlig framover, mens de har et fødetilbud fire steder. Men heller ikke fra Helgelandssykehuset får Helse Nord klare råd foran styrebehandlinga 12 november. Det er UNN som er klarest i sine anbefalinger, og Grønberg sier han er enig i de nye strenge kravene.

– Ja, jeg mener at innføring av kvaltietskrav vil gi et bedre tilbud og et ensartet tilbud.

– Også for kvinner i Narvik dersom fødeavdelingen der blir omgjort til en fødestue?

– Ja, det mener jeg. De vil også fortsatt kunne føde ved en fødeavdeling dersom de ønsker det, men det blir en litt lenger reisevei.

Narvik sykehus

Fødeavdelingen ved Narvik sykehus kan bli omgjort til ei fødestue.

Foto: NRK

Strenge krav til kvalitet

De minste fødeavdelingene i Nordland står i fare for å bli omgjort til fødestuer. Helsedirektoratet krever at det skal være minst fire gynekologer ved ei fødeavdeling, og særlig i Narvik er mangelen på gynekologer stor. I mange år har de slitt med å få tak i nok gynekologer der.

Universitetssykehuset i NordNorge, UNN, bruker vel tre millioner i året på å leie inn gynekologer. Ved fødeavdelinga i Narvik er det bare 250 fødsler i året. I helsedirektoratets nye krav er det ikke lenger noe krav til antall fødsler, men svært strenge krav til kvalitet.

I Nordland er det bare Bodø og Rana som i dag oppfyller kravene og har fire gynekologer. I Sandnessjøen er det tnå tre faste gynekologer.

Les: Små fødeavdelinger ikke sikre nok