Drepte over 1 million grantrær på 70-tallet - nå er den tilbake

På 70-tallet drepte granbarkebillen over en million trær på Østlandet. Nå er billen som anses som den største trusselen mot granskog i Nord-Europa igjen i vekst.

Eit sterkt forstørra bilete av ei kanadisk fjell-barkebille.

Granbarkbillen kan gjøre stor skade på granskog. Akkurat nå pågår et stort utbrudd i Slovakia, som har tatt livet av mer enn 13 millioner kubikkmeter av gran. Nå er bestanden i vekst i Norge. Her ser vi et forstørret bilde av en barkebille.

Foto: Canada Healthcare / Scanpix/Reuters

Den er ikke mer enn 5 millimeter lang, men kan gjøre stor skade på norsk granskog.

Granbarkbillen er nemlig den eneste billearten som kan drepe grantrær i store mengder.

– Billearten er den mest problematiske arten for granskog i hele Nord-Europa, sier seniorforsker Bjørn Økland ved Norsk institutt for bioøkonomi.

Tar livet av store mengder trær

Billen angriper særlig trær som er svekket etter perioder med mye tørke eller uvær, men kan også ta livet av friske grantrær.

Det gjør den ved at hannen borer seg inn under barken og gnager ut et hulrom. Deretter sender den ut signalstoffer, som lokker til seg andre biller. Er vekstvilkårene gode, kan billene formere seg svært raskt og til slutt ta knekken på treet.

– På 70-tallet var det et stort utbrudd av granbarkbille på Østlandet. Billen spredte seg fra fylke til fylke og førte til store ødeleggelser. Angrepet førte til et tap for norsk skogsindustri på mellom 2 og 3 milliarder kroner, regnet i dagens kroneverdi, sier Økland.

Bare i Hedmark alene tok granbarkbillen livet av omkring 1 million trær, men billen gjorde også stor skade i omkringliggende fylker.

Akkurat nå pågår et utbrudd i Slovakia, hvor billene så langt har drept mer enn 13 millioner kubikkmeter av gran.

Granskog, kulturlandskap

Bestanden av granbarkbillen har i flere år vært i tilbakegang, men er nå igjen på fremmarsj.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Igjen i vekst

Etter flere år med tilbakegang i granbarkbillebestanden, er den nå igjen i vekst i Norge. Den blir også stadig oftere observert i Trøndelag og Nordland, viser en ny rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi, som bruker tall fra granbilleovervåkningen.

Materialet for 2015 belager seg på data fra 133 fangststeder, med i alt 520 feller, fordelt på 108 kommuner. I hver felle var det plassert et duftstoff som er likt det billene bruker for å tiltrekke seg artsfrender under angrep på levende trær. Deretter blir fellene tømt med jevne mellomrom.

– Etter flere år med nedgang i billefangstene viser både fjorårets og årets fellefangster økning.

Bjørn Økland

Bjørn Økland ved Norsk institutt for bioøkonomi sier granbarkbillen kan gjøre stor skade.

Foto: Lars Sandved Dalen / NIBIO bildearkiv

Den største økningen ble funnet i Nord-Trøndelag, hvor fangstene var over 200 prosent høyere enn i 2013. I Nordland var økningen på 63 prosent fra bunnåret 2013. Størst fangst i Nordland ble funnet i Grane, med 4675 biller.

Klimaendringer kan gi gode vekstvilkår for granbarkebillen

Så langt er det ikke rapport inn vesentlige angrep på stående skog, men lokale skogforvaltere oppfordres til å være på vakt.

Blant annet kan klimaendringene føre til stadig flere granbarkbiller i fremtiden. Med en forventet temperaturøkning, kan granbarkbillen få to generasjoner med kull per sommer, istedetfor ett kull.

– Ettersom granbarkebillen trives i varmt vær, vil en jevnt stigende temperatur gi granbarkbillen gode vekstvilkår. Mer uvær og felte trær, kan også gjøre at granbarkbillebestanden øker.

Barkbille

Den er ikke større en 5 millimeter lang, men kan gjøre stor skade på norsk granskog.

Foto: Norsk institutt for skog og landskap