NRK Meny
Normal

Dramatisk nedgang i antall sel

Det har blitt dramatisk færre Steinkobber i Nordland. Utstrakt jakt og oppdrettsanlegg kan ha skylden. – Før har blitt sett opp til 2-300 dyr. Nå er det kanskje 50-60, sier havforsker Kjell Tormod Nilssen.

En sel som svømmer i vannet.

Seler er blitt et langt sjeldnere syn i Nordland. Denne selen svømmer trygt i Tyskland.

Foto: DANNY GOHLKE / AFP

I slutten av juni og begynnelsen av juli har Kjell Tormod Nilsen fra Havforskningsinstituttet vært på tokt fra Bodø og sørover i Nordland.

Formålet var å undersøke om det er flere egne genetiske bestander av steinkobbe i fylket, og forskeren var innom relativt mange steinkobbekolonier.

Færre dyr

Kjell Tormod Nilssen tar en prøve for å finne ut hvilken bestand selen tilhører

Kjell Tormod Nilssen tar en prøve for å finne ut hvilken bestand selen tilhører ved å ta en vevsprøve.

Foto: Privat

Men Nilssen ble overrasket over at det flere steder var færre dyr enn forventet.

– I områder der vi tidligere har sett opp til 2-300 dyr, fant vi svært få dyr, kanskje 50-60 dyr, og det var uventet.

Det har vært en utstrakt jakt på kystsel med skuddpremier fra Staten, og Nilssen tror enkelte områder har fått merke dette godt.

– Det har vært en hard jakt, sånn at koloniene dermed har blitt tatt ned til få dyr.

Har ikke telt på flere år

Det er flere år siden steinkobben har blitt telt i Nordland, og det er først til neste høst at havforsker Nilssen får avklart sin mistanke om at steinkobbebestanden kan ha gått ned.

– I august 2012 teller vi selen når den ligger og feller hår. Men det ser ut som det har blitt færre dyr i flere områder. Noe har skjedd, sier Nilssen til NRK.

Seler på land med Normela fra Andøya i bakgrunnen

Seler på land med Normela på vestsiden av Andøya i bakgrunnen. Bildet er fra noen år tilbake.

Foto: Kjell Tormod Nilssen

Oppdrettsanlegg = lite sel?

Nilssen mener også at der det er oppdrettsanlegg, er det lite sel.

– Det kan påvirke lokale selbestander at det kommer oppdrettsanlegg i nærheten. Det er jo kamp om arealene, så hvis oppdrettsanleggene legges der steinkobbene naturlig holder til, så vil sikkert dyrene bli fortrengt bort.

– Ja, hvor har dere merket dette?

– Ett område er ved Lovund, men det betyr ikke at det er lite sel ved alle oppdrettsanlegg, presiserer Nilssen.

– Det var også områder der det var få dyr, der det ikke var anlegg, men der har det kanskje blitt jaktet hardt, tror Nilssen.

Skal være 7000 totalt

Ifølge forvaltningsplanen for steinkobbe, skal vi ha cirka 7000 individer i Norge. Bare i Nordland var det i perioden 2000 til 2005 fra 2000-2500 dyr.

– Det blir interessant til neste år å se om vi er kommet langt under nivået, eller om vi er omtrent på det nivået vi skal være på, sier Nilssen.

Hvis bestandene for steinkobb og havert halvert i forhold til bestandsmålet, så stoppes jakten.

– Hvis vi skal ha levedyktige bestander, så krever det et visst antall dyr som kan formere seg, og ha noenlunde fred der de befinner seg.

– Men ble du bekymret da du oppdaget at det var mange færre individer enn forventet?

– Ja, jeg synes det så veldig tynt ut i noen områder, men vi må jo først få ordentlige tall for å gjøre en sammenligning med tidligere tall.

Jegerne: – Mye sel

Det er Nordland fylkeskommune som etter søknad gir tillatelse til jakt på kystsel i Nordland. Det kan i 2011 skytes inntil 185 steinkobber og 250 havert.

Ifølge Janitha Ormøy Singdahlsen ved næringsavdelingen har det blitt skutt 34 steinkobber i 2010, og 19 så langt i år, og tallene har vært jevne over flere år.

– Ett av varslene vi har fått inn fra jegerne, er at det er mye sel, blant annet i Beiarfjorden, sier Singdahlsen til NRK.