Dømt for overgrep

Den hovedtiltalte i overgrepssaken i Rana er dømt til fengsel i fire år og tre måneder.

De overgrepstiltalte brødrene i Mo i Rana
Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

- Dommen blir trolig anket, sier forsvareren, Christian Wiig.

De to brødrene møtte i juni i Rana tingrett tiltalt for sekuelle overgrep mot fire barn.

Onsdag ble den 46-år gamle hovedtiltalte dømt til fire år og tre måneder for grove sekuelle overgrep mot fire barn, to av dem hans døtre. Alle barna var under ti år.

Broren, også han i 40-årene ble frikjent for overgrep mot sin niese.

- Jeg befinner meg på ferie, og jeg har bare fått noe av dommen opplest per telefon. Min klient kommer helt sikkert til å anke dommen, sier forsvarer Christian Wiig.

Fantasi 

Hoveddomfelte jobbet i en barnehage i Rana da saken dukket opp høsten 2005. Han hadde på dette tidspunktet jobbet i tre forskjellige barnehager i tilsammen 16 år.

Mannen ble siktet for overgrep mot sju barn. Da tiltalen kom i januar i år handlet den om grove sekusuelle overgrep mot fire barn, deriblant voldtekt. Ingen av overgrepene skal ha skjedd i forbindelse med jobb i barnehage.

Hovedmannes forsvarer Christian Wiig har sammenlignet denne saken med Bjugn-saken i Trøndelag tidlig på 1990-tallet. Wiig mener saken er et resultat av barnas fantasi.

- Hvis først ett barn begynner å si noe, så har det så lett for at andre barn kommer til. Barn kan også lett skryte på seg ting.

- Ikke gode nok bevis

De viktigste bevisene mot brødrene, var dømmeravhør av barna.

Men dommeravhørene er ikke gode nok som bevis mot de to brødrene sa forsvarer til hovedmannen, Christian Wiig, da rettssaken ble avsluttet i slutten av juni.

- Jeg mener det er feil at et menneske blir dømt til lang fengselsstraff i Norge bare på bakgrunn av en troverdighetsvurdering, hvor en jente skal ha sagt slik og slik. Og det uten at det finnes andre bevis av betydning, sier Wiig.

Virker reelt

Men aktor, statsadvokat Erik Thronæs, er av en annen oppfatning.

- Min klare oppfatning er at det ikke er snakk om fantasi, men at barna har beskrevet konkrete handlinger som virker selvopplevd og reelle.

Retten har hørt på statsadvokaten og dømt den ene av de to brødre. Det betyr etter all sannsynlighet at dommen blir anket, sier Thronæs.

Hovedtiltaltes forsvarer Christian Wiig og brorens forsvarer, Allan Rognan.
Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK