Dømt etter dødelig dykkerulykke

43-åring dømt etter ulykke under bygging av Tverlandsbrua.

Tverlandsbrua, Bodø

Mannen jobbet som dykker ved Tverlandsbrua, som stod ferdig høsten 2013. Bildet er fra byggeperioden.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Det var i 2013 at 33 år gamle Vidar Sabbasen omkom i en dykkerulykke under arbeid med den nye Tverlandsbrua på riksvei 80 utenfor Bodø. Sabbasen skulle fjerne fundamenter under vann den lørdagen ulykken skjedde.

Ikke forsvarlig

Nå er en 43-år gammel mann fra Bodø dømt til 45 dager betinget fengsel og må betale en bot på 20.000 kroner. Mannen var tiltalt for å ha brutt fire punkter i Arbeidsmiljøloven da dykkere skulle fjerne fundamenter den skjebnesvangre lørdagen. Han ble dømt på fire punkter, men friunnet på ett.

Under arbeidet var Sabbasen dykker i et arbeidsteam som besto av han, en dykkerleder, og en beredskapsykker. Da Sabbasen skulle kutte et av fundamentene under vann, fikk han et av fundamentene over seg og kom i klem. Fundamentet, som veide mellom 500 og 600 kilo førte til at han fikk oksygenmangel og senere døde av hjerneskadene som oppstod etter dette.

Dykkerlederen er nå dømt for ikke å ha forsvarlig bemanning på jobb da ulykken inntraff. I dommen fra Salten Tingrett poengteres det at

«Dersom det skjer en ulykke, er det særlig viktig at dykkelederen er i stand til å utføre sine oppgaver. Dykkerlederen skal koordinere redningsarbeidet, kle på beredskapsdykkeren, ha kontroll på beredskapsdykker og dykker, og ha kontakt opp mot AMK».

Tingretten påpeker at det skulle vært flere på jobb denne dagen.

"Ulykken viser med tydelighet at bemanningen var for liten i forhold til arbeidsoppgavene og farene ved arbeidsoppdraget", heter det i dommen som konkluderer med at tiltalte opptrådte uaktsomt.

Frifunnet på ett punkt

Under arbeidet skulle 43-åringen ha klar en beredskapsdykker til øyeblikkelig assistanse. Han var også tiltalt for brudd på dette kravet.

Retten finner at det ikke kan kreves at beredskapsdykkeren skal ha drakten på seg til enhver tid. Dykkingen foregikk på grunt vann, og det er vanligvis ikke fare for liv og helse om beredskapsdykkeren bruker mer enn ett minutt på å komme seg i vannet.

I følge dommen ville det ikke hjulpet om beredskapsdykkeren hadde kommet tidligere i vannet, ettersom han ikke fikk frigjort Sabbasen fra fundamentet han fikk over seg.

I tillegg til dette punktet er 43-åringen frifunnet for et erstatningskrav fra foreldrene til den avdøde. Han slipper også å betale saksomkostninger.