Hopp til innhold

Dips sier opp 17 ansatte

Dips AS sier opp en rekke ansatte.

Det kommer frem i en pressemelding.

– Prosesser som dette er en påkjenning for alle involverte, men det er viktig å understreke at de ansatte skal bli godt ivaretatt. Vi gjør disse nødvendige omstillingstiltakene nettopp for å sikre de ansatte og selskapets soliditet gjennom å styrke den totale leveransekraften på lengre sikt, sier daglig leder Thomas Smedsrud.

Avdelinger i Bodø, Tromsø, Trondheim og Oslo rammes – og totalt vil selskapet redusere antall ansatte med 17 stillinger.

Det pågår nå en prosess med å avklare hvilke roller og hvilke ressurser som blir berørt.

– Nedbemanningen er en del av en større omstillingsprosess som er helt nødvendig for å kunne lykkes med våre strategiske satsninger framover. Det handler først og fremst om å sikre at vårt kjerneprodukt DIPS Arena er markedets mest brukervennlige og leveres på alle relevante brukerflater, som for eksempel mobil, sier Smedsrud og legger til:

– Arena må utvikles for Web og leveres som en tjeneste for å leveres hyppig og kontinuerlig ut til sluttbrukerne. I tillegg satser vi tungt på kunstig intelligens og språkteknologi som en sentral del av kjernen i morgendagens journalsystem.

Han påpeker at for å få til dette må de sikre økonomisk bærekraft, spisse egen kompetanse og fornye organisasjonen.

Dips ble kjøpt opp av investeringsselskapet Awilhelmsen Capital i 2018, og selskapet eier 65 prosent av aksjene.

Thomas Smedsrud i DIPS AS.
Foto: DIPS AS