Hopp til innhold

Gjør god butikk på å fjerne faksen

Landets største sykehus får i løpet av oktober elektronisk pasientjournalsystem levert av Bodø-firmaet DIPS. Det har ført til enorm vekst for selskapet i nord.

Rikshospitalet

Rikshospitalet er et av sykehusene i Oslo universitetssykehus der papirdokumenter og gule lapper nå forsvinner.

- Det er fantastisk bra å ha fått systemet vårt inn på et av de største sykehusene i Nord-Europa, sier administrerende direktør i DIPS, Tor Arne Viksjø.

Dataselskapet som har sitt hovedkontor i Bodø, har spesialisert seg på å utvikle elektroniske løsninger for helsevesenet. De siste to årene har selskapet jobbet med sitt største oppdrag noen gang; et elektronisk pasientjournalsystem ved Oslo universitetssykehus. Til sammen koster prosjekter 573 millioner kroner.

– Arbeidet har gitt oss økte inntekter og mulighet til å ansatte flere. Vi er nå inne i en rekrutteringsprosess, og har passert 200 ansatte. I løpet av ett år vil vi antakelig passere 250 ansatte, sier Viksjø.

Tor Arne Viksjø

Administrerende direktør i DIPS, Tor Arne Viksjø, leder et selskap i enorm vekst.

Dominerer helse-Norge

DIPS sitt elektroniske pasientjournalsystem er allerede i bruk ved de fleste sykehusene i Norge. For Oslo universitetssykehus betyr det nye systemet at det blir slutt på bruken av gule lapper, posthyller og papir. Alt skal gå elektronisk. Det blir også slutt på å flytte dokumenter via faks og drosje innad i sykehuset.

– I 2009 ble Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker universitetssykehus slått sammen til dagens Oslo universitetssykehus. Alle med ulike systemer for å registrere og følge opp pasienter, sier medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS) , Einar Hysing.

Einar Hysing

Einar Hysing er medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus og har ledet prosjektet med nytt pasientjournalsystem.

Foto: Oslo universitetessykehus

– Det at vi slår sammen mange gamle systemer er den store utfordringen i prosjektet, sier han.

Ifølge Hysing er hele 13 500 ansatte ved Oslo universitetssykehus i ferd med å gjennomføre opplæring i det nye systemet.

– Systemet skal tåle at minst halvparten av disse er inne i systemet samtidig, sier han.

Totalt skal ca 100 millioner journaldokumenter for 2,5 millioner pasienter samles i det nye systemet fra DIPS..

Nervøs start

For administrerende direktør i DIPS, Tor Arne Viksjø og hans ansatte var det en litt nervøs start da de begynte på arbeidet.

– Da vi starta var vi veldig bekymra. Det var mange kommentarer i media om ting som ikke fungerte godt ved sykehuset. Vi var spente på hvordan vi ville bli tatt imot og hvordan vil de ansatte se på det å få et nytt system å forholde seg til.

Nordlendingene ble tatt godt imot og 20.oktober er dagen systemet settes i drift.

– Hvordan oppleves det å hjelpe landets største sykehus med å kvitte seg med faksen?

– Det føles fantastisk, sier Viksjø.

Sterk vekst

DIPS er et selskap som opplever stor vekst. Fra 2009 til 2014 har driftsinntektene økt fra nesten 167 millioner kroner til 280 millioner kroner. Resultat før skatt har mer enn fordoblet seg i samme periode fra i 17,3 millioner til 63 millioner kroner.

I dag har DIPS avtaler med alle helseforetakene i Norge om elektronisk pasientjournalsystem, bortsett fra Helse Midt-Norge. Neste år skal trønderne legge ut anbud. Det vil Viksjø sikre seg.

– Jeg vet det blir en tøff konkurranse, men vi skal strekke oss langt for å få Midt-Norge som kunde.

DIPS søker nye ingeniører