Hopp til innhold

Dette har du ikke sett før

Mens oljedebatten i Lofoten og Vesterålen raser over havoverflaten, finner forskerne stadig flere nye arter på havbunnen utenfor Nord-Norge.

Havforskerne fant tilsammen 16 nye arter i Norge i havområdet fra Lofoten og Vesterålen i sør til Eggakanten ved Bjørnøya i nord. Ni ubeskrevne arter og sju som ikke er observert i Norge tidligere, ble resultatet da eksperter undersøkte dyr som er funnet i kartleggingsprogrammet Mareano. Blant disse artene fant forskerne havedderkopper, nakensnegler, grisehalekoraller og ormebløtdyr.

Bittesmå dyr

– Det mest oppsiktsvekkende er de artene som er ny for vitenskapen. Dette er imidlertid veldig små dyr som snegler og muslinger, ofte under en halv centimeter lange, sier seniorforsker Pål Buhl Mortensen ved havforskningsinsituttet i Bergen til NRK.no.

De til nå ukjente artene er undersøkt av forskere fra Havforskningsinstituttet. I tillegg er prøver sendt til eksperter i Norge og Sverige for å få hjelp til sikker artsbestemmelse av dette materialet som er hentet opp fra havdypet utenfor Nord-Norge.

– Så er det de artene som er ny i Norge. Vi har for eksempel funnet hornkoraller, havedderkopper og nakensnegler, sier forskeren.

Til sist kommer den kategorien arter som er observert i Norge, men ikke så langt nord. Toktene hvor alle disse artene er funnet har gått fra Lofoten og Vesterålen i sør til Eggakanten ved Bjørnøya i nord.

Tidkrevende arbeid

Bunndyr/Mareanoprosjektet

En blå sjøpølse med navnet Kolga hyalina.

Foto: MAREANO-Havforskningsinstituttet.

Ifølge Buhl Mortensen er arbeidet med å karlegge nye arter på havbunnen svært tidkrevende.

– Ja, det har ofte flere år. Dyrene lever i bunnen, og blir oppdaget ved bunnprøver i laboratoriet. Så starter arbeidet med å få verfisert om artene er kjent fra før. Da må vi ofte ty til eksperter i utlandet, sier han.

Arter har flyttet nordover?

Bunndyr /Mareano-prosjektet

Hornkorallen Radicipes er for første gang dokumentert i norske havområder.

Foto: MAREANO-Havforskningsinstituttet.

Til nå er det registrert over 1500 forskjellige arter gjennom Mareano-prosjektet. 1005 av disse er artsbestemt. Mange av artene er ikke funnet i området tidligere, i tillegg kommer ni ubeskrevne arter og sju som ikke er observert i Norge før.

Foreløpig er det dokumentert ny utbredelse for 103 arter. Med unntak av seks er grensen for disse flyttet lenger mot nord. 56 av artene er krepsdyr med sterk dominans av hyperbentos (36 amphipodearter), mens infauna (lever nede i bunnen) er representert i mindre grad (18 arter børstemark og bløtdyr). Dette peker på at tidligere undersøkelser av bunnfauna i området har vært sparsomme og antakelig er foretatt med redskaper som er lite egnet til innsamling av krepsdyr. Noe av endringen i utbredelse kan kanskje komme av klimaendring, men det er likevel liten grunn til at tro at dette vil ramme ulike dyregrupper så forskjellig.

De nye artene

Bunndyr/Mareano-prosjektet

Nedenfor 2000 meters dyp er den store isopoden Saduria sp. vanlig.

Foto: MAREANO-Havforskningsinstituttet.

Artene som ikke er observert i Norge tidligere:

  • Tre av disse hører til gruppen havedderkopper: Nymphon helleri, Nymphon longimanus og Nymphon hirtipes.
  • Radicipes sp. ”grisehalekorall” er en spiralformet hornkorall.
  • Hydroiden Candelabrum sp. er antakelig knyttet til gassoppkommer.
  • Saduria sp. er en rovdyr-isopode.
  • Nakensneglen Doridoxa ingolfiana er tidligere kun kjent fra arktiske områder lenger nord.