Grane til laks

En springende blå laks på sølv bunn er Grane sitt kommunevåpen.

Laksforsen

LAKSFORSEN: Bakgrunnen for Grane sitt kommunevåpen er laksen som går opp Vefsna, som fra gammelt av var ei betydningsfull attåtnæring.

Foto: Bjørn Grane

Grane sitt kommunevåpen

Grane sitt kommunevåpen, en blå springende laks på sølv bakgrunn.

Vedtatt ved kongelig resolusjon den 18. juli 1980, 23 år etter at Grane ble stiftet som egen kommune. Som Nordlands sørligste, med grense mot Vefsn i nord, Hattfjelldal i øst, Bindal og Brønnøy i vest, og Røyrvik og Namsskogan i Nord-Trøndelag i sør.

– Navnet Grane er litt komplisert å finne ut av. Det er neppe treet gran som er bakgrunnen, selv om mange nok tror det, selv om laksen er vårt kommunevåpen og Grane er en av fylkets to innlandskommuner sammen med Hattfjelldal, sier ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Bakgrunnen for Grane sitt kommunevåpen er laksen som går opp Vefsna, som fra gammelt av var ei betydningsfull attåtnæring. Etter hvert ble det mer turistfiske med laksen i Vefsna-vassdraget som regionenes store kjennetegn.

Gran og laks

Kanskje Norges flotteste julegran? Naturlig julegran i Grane

Gran og laks er gjengangere i kommunen. Fin og helt naturlig julegran har de selvsagt.

Foto: Rune Stabbforsmo

– Det kom inn 32 forslag den gangen kulturstyret utlyste en konkurranse om hva som skulle være Granes kommunevåpen. De fleste gikk på gran og laks. Konkurransen ble vunnet av Per Thomas Laksfors som kom med ideen om en springende laks, forteller Bjørn Ivar Lamo, som tror at kommunevåpenet er godt kjent hos Granes innbyggere

Det rike laksefisket i Grane tilhører historien. Laksen er så godt som borte fra Vefsna, som renner gjennom kommunen. I hvert fall enn så lenge. Men håpet om at laksefisket skal ta seg opp igjen er der fortsatt, og som kjennetegn og symbol har Granes springende laks betydning for kommunen og innbyggerne, mener ordfører Bjørn Ivar Lamo.

.

Porten til Nord-Norge

Porten til Nord-Norge ligger på grensa mellom Nordland og Nord-Trøndelag.

Foto: Susanne Lysvold / NRK

– Jeg tror faktisk at dette med våre kommunevåpen er viktig, spesielt i disse tider der det ivres for ny kommunestruktur. Skal vi være egen kommune eller så skal vi slå oss i hop med noen. Jeg tror at dette med identitet er viktigere enn det man tenker på i hverdagen. Grane-laksen er blitt et begrep, sier Lamo.

Det bor i underkant av 1.500 innbyggere i Grane, og kommunen har et areal på 2004 kvadratkilometer. Med en stadig diskusjon om kommunesammenslåing spørs det hvor lenge Grane får være egen kommune.

– Slik det ser ut nå er stemninga at vi ønsker å være egen kommune i framtida og. Laksen kan få en ny vår for hele området, og Grane kommune er en flott kommune å bo i. Mye vakker natur, mange flotte folk, og i det hele tatt; vi trives! Sier ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane er en sørligste innlandskommunen i Nordland.

Ordfører Bjørn Ivar Lamo i Grane med kommunevåpenet.

Ordfører Bjørn Ivar Lamo i Grane med kommunevåpenet.

Foto: Privat