Hopp til innhold

Derfor har lille Norge verdens nest lengste kystlinje

På 30 år har lengden på Norges kystlinje doblet seg, og den kan bli enda lengre.

Verdenskart med Norge uthevet

Norge er et lite land i den store verden. Hvordan kan vi ha verdens nest lengste kystlinje? (Svalbard teller ikke i den offisielle statistikken, så kystlinjen kunne vært enda lengre).

I 2011 kunne Kartverket meddele at Norges kystlinje hadde vokst fra cirka 85.000 kilometer til cirka 101.000 kilometer.

Nå har den blitt 104.600 kilometer lang, og det er ikke sikkert det stopper der.

– Kysten er godt kartlagt. Men enda mer detaljerte metoder kan gi endringer, sier Martin Egger i Kartverket.

For å sette det i perspektiv: Jordens omkrets ved ekvator er omtrent 40.000 kilometer. Det betyr at kystlinja vår strekker seg rundt kloden to og en halv ganger.

Selve Norge er ikke lengre enn 1748 kilometer fra nord til sør, så hvordan kan kystlinja vår være så vanvittig mye lengre?

– Det er jo hvordan Norge er utformet, med alle disse fjordene, øyene og generelt en svingende kystlinje, sier Egger.

Faktisk er det øyene som utgjør mesteparten av kystlinja.

– I et prosjekt fra 2010 fant vi ut at drøye 70 prosent av den totale kystkonturen kommer fra kystkontur rundt øyene, mens kysten langs fastlandet står for under 30 prosent.

Målestokk

Verdens nest lengste kystlinje

Ifølge Store norske leksikon har Norge verdens nest lengste lystlinje. Den aller lengste tilhører Canada.

CIAs The World Factbook gir også Norge andreplassen – riktignok med bare 83,281 kilometer. Ifølge CIA utgjør øyene det aller meste av kystlinjen med nesten 60.000 kilometer.

Men hvordan kan kystlinja til lille Norge være lengre enn kystlinja til enorme Russland? Eller hva med Australia?

– Forskjellige land kan måle kystlinjen sin på forskjellige måter, sier Egger.

I Norge bor brorparten av befolkningen langs kysten, og det er mye skipstrafikk.

– Veldig mye av verdigrunnlaget blir skapt langs kysten. Derfor er behovet til stedet for at ha en ganske detaljert kystkontur kartlagt.

Bølge

Norge har også midler og ressurser til å kartlegge kysten, men de andre landene har ikke nødvendigvis de samme ressursene.

– Og man har kanskje ikke de samme behovene heller, sier Egger.

Dette gjelder for flere store områder i nord, og Egger trekker frem Russland som et eksempel.

– Det er ikke så mange som bor langs kysten der. Det er heller ikke noe skipstrafikk, så behovet for å kartlegge kystkonturen like detaljert er ikke til stede.

Canada har verdens lengste kystlinje. I følge SNL har Norge nest lengst.

Norge er et lite land sammenliknet med Canada og Russland. Hvordan kan vi ha verdens nest lengste kystlinje?

Uendelig kystlinje

Det føres ikke årlig statistikk på kystkonturlengden, men Egger tror ikke den blir kortere med det første.

På lang sikt kan stigende havnivå være en faktor for kortere lengde.

Det som derimot kan skje, er at kystlinja fortsetter å vokse.

Det hele avhenger nemlig av hvordan man bestemmer seg for å måle den.

– I teorien kan du måle kystkonturen så langt som rundt sandkorn. Fra et matematisk perspektiv er den uendelig. Det kommer bare an på hva du måler.

Når man kartlegger kystkonturen må man forholde seg til en definisjon. Da er det flere ting man må bestemme seg for:

På hvilket havnivå skal kystkonturen ligge?
Man må bli enig om en målestokk.
Man må også bli enig om hva som skal regnes som kystkontur. Skal øyene regnes med?

Per i dag er heller ikke Svalbard og Jan Mayen med i Norges kystlinje.

– Så man kan egentlig si at den lengden som er i dag er feil, sier Egger.

Hvorfor er ikke de med?

– Det er et godt spørsmål, som jeg egentlig ikke har noen svar på, unntatt at vi i Landdivisjonen i Kartverket har ansvar for å kartlegge Fastlands-Norge med øyene, mens Svalbard er polarinstituttet sitt ansvar. Hver gang vi snakker om arealstatistikk, så er ikke Svalbard med. Det er egentlig veldig rart.

Svalbard

Kystlinjen blir lengre med bedre måleverktøy

Det er ikke bare øyer, fjorder og hvilket areal man regner med som påvirker lengden på kysten.

– Hovedårsaken til at kystlinjen kan bli lenger er at man har fått bedre metoder for å måle kysten på, sier Egger.

Frem til 90-tallet målte Kartverket kystlinjen ved hjelp av papirkart.

– Med en målestokk på 1:50.000 endte man opp med en kystkontur på 57.000 kilometer.

Målestokk

De samme kartene ble overført digitalt, og da kunne Kartverket bruke digitale verktøy for å møte kysten. Da økte den til over 80 000 kilometer.

– Grovt sett var det de samme dataene, men metoden for hvordan man måler lengden var annerledes.

I 2010 gikk Kartverket gjennom materialet en gang til, og kom frem til at Norges kyst hadde «vokst» og blitt 101.000 km lang.

– Det var fordi man hadde fått tak i enda mer detaljert data. Så bare på de 30 årene, så har vi dobla den offisielle kystkonturen.