Hopp til innhold

Datoen for Øyfjellet-rettssaken er klar

Rettssaken mellom Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og vindkraftutbyggeren Øyfjellet Wind starter 27. mai. og varer til 13. juni. Partene møtes i Helgeland tingrett.

Rettssaken var opprinnelig berammet i april 2022, men ble utsatt etter krav fra Øyfjellet Wind sine advokater, som mente de hadde hatt for lite tid til å forberede seg.

I fjor var det reinbeitedistriktets advokater som ba om utsettelse.

Øyfjellet vindkraftverk
Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK