Hopp til innhold

Dårligst tannhelse i Nord-Norge

Sjelden til tannlegen og flest tannlegebesøk med akutte problemer.

Tannhelse

Bare 63 prosent av de bosatte i den nordligste landsdelen i alderen 21 år eller eldre hadde i 2008 besøkt tannlegen det siste året.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Arthur Arntzen som Oluf.

Tennene til Oluf (spilt av Arthur Arntzen) ser ut til å stemme godt med tannhelsen i Nord-Norge.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Befolkningen i de tre nordligste fylkene har dårligere tannhelse enn folk i resten av landet. De går sjeldnere til tannlegen enn resten av befolkningen, men troner øverst på statistikken over flest tannlegebesøk på grunn av akutte problemer.

Dette kommer frem i en ny rapport om tannhelse . Statistisk sentralbyrå presenterte i dag utvalgte kjennetegn ved tannhelsetilstanden i Norge.

Verst i Nord-Norge

Undersøkelsen har kartlagt egenvurdert helse over flere år og viser at det er klare geografiske forskjeller.

Bosatte i Nord-Norge har desidert dårligst tannhelse i forhold til resten av landet. Undersøkelser i 2008 viser at 11 prosent over 21 år oppgir at de har dårlig eller svært dårlig tannhelse, mot 8 prosent på landsbasis.

I Nordland ser tannlege Therese Bakke at behovene er større enn i sør.

– Jeg ser forskjell på nord og sør, da jeg delvis har jobbet i oslo de siste årene. Enkelte venter for lenge, til akutt tannpine oppstår, før de tar kontakt. Det er ikke god nok informasjon om viktigheten ved å gå en gang i året til tannlege, sier hun.

Sjeldne tannlegebesøk

Den dårlige tannhelsen i Nord-Norge ser ut til å ha sammenheng med hyppigheten av tannlegebesøk.

17 prosent har ikke vært hos tannlegen på mer enn to år, og når de først drar til tannlege, er det ofte ved akutte behov. 25 prosent av de bosatte har kontaktet tannlege for akutt hjelp det siste året.

Best tannhelse har de bosatte i Agder, Rogaland og Vestlandet.

Dårlig tilbud i privat sektor

Det er grunn til å tro at hyppigheten på tannlegebesøk i den voksne befolkninga i alderen 21 år og eldre henger sammen med tilbudet i den private tannhelsetjenesten. Denne aldersgruppa skal fremfor alt bruke tjenestetilbudet i privat sektor. Tall viser at de tre nordligste fylkene har den laveste dekninga av tannhelsepersonell i den private tannhelsetjenesten, aller lavest i Finnmark.

Rapporten baserer seg hovedsaklig på tall fra KOSTRA (Kommune-Stat-Rapporteringen) og Levevilkårsundersøkningen om helse, omsorg og sosial kontakt.