– Nedleggelse vil gå på psyken løs

Dagsentrene Bodø Dagsenter og Villa Vekst, står i fare for å bli nedlagt, ifølge budsjettforslaget fra rådmannen i Bodø.

Eirunn Kristiansen

Bruker av Bodø Dagsenter, Eirunn Kristiansen, fortviler over rådmannens forslag og mener nedleggelse av dagsentrene vil være en stor belastning for brukerne.

Foto: Kathrine Humberset / NRK

I budsjettsforslaget som rådmannen i Bodø la fram i går, blir det blant annet foreslått kutt i tilbudet av dagsenter. Det er dagsentrene Bodø dagsenter og Villa Vekst som kan bli lagt ned fra neste år.

– Hvilke konsekvenser dette vil få for brukerne er noe vi må se på fram mot vedtak av det endelige budsjettet, sier varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp).

Belastning for brukerne

Bruker av Bodø Dagsenter, Eirunn Kristiansen, fortviler over rådmannens forslag og mener nedleggelse av dagsentrene vil være en stor belastning for brukerne.

– Alle har vi en bør å bære. Det er klart at blir vi fratatt det mest menneskelige, nemlig kontakt med andre, så går det på psyken løs, sier Kristiansen.

Det foreslås nedleggelse av Bodø Dagsenter og Villa Vekst fra henholdsvis 1. april og 1. juli. Dette vil gi en innsparing på 5, 8 millioner kroner. Kristiansen synes likevel rådmannen bør endre på prioriteringene.

– Bygg gjerne Kulturkvartalet, men kutt ned på noe av den fine kunsten som skal være på veggene. Da har han penger både til det ene og det andre.

Høy gjeldsgrad

Samhandlingsreformen, rus-problematikk, opprusting av Bodø havn, vei og kultur, er områder som det satses på i budsjettforslaget som totalt fordeler 3, 3 milliarder kroner.

Samtidig har kommunen en gjeldsgrad som er mer enn dobbelt så høy som staten anbefaler.