Bruforbindelse mellom Vesterålen og Lofoten kan koste minst 15 milliarder

Statens vegvesens omtaler en bru over Hadselfjorden som et «teknisk grensesprengende prosjekt», men mener det er mulig.

Erna Solberg på båt i Hadselfjorden

Her er Vågan-ordfører Eivind Holst (H), statsminister Erna Solberg (H), og daværende Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg (FrP), i båt over Hadselfjorden i 2015.

Foto: Ragne Riise / NRK

To år etter at regjeringen foreslo fergefri forbindelse mellom Vesterålen og Lofoten, letter Statens vegvesen på sløret om vurderingene de har gjort.

I dag ble fylkes- og kommunepolitikere orientert om arbeidet deres så langt. Det viser at prislappen for en bru kan bli minst 15 milliarder kroner.

Ser på hva som er mulig

Hadselfjorden er om lag fire kilometer bred på sitt smaleste, og med en dybde på 200 meter, mener vegvesenet at en bru over fjorden blir et teknisk grensesprengende prosjekt.

– I denne fasen av utredningen kartlegger vi hvilke muligheter som finnes, og hva som er teknisk mulig. Vi jobber videre med å kartlegge de samfunnsøkonomiske gevinstene, før vi kommer med våre anbefalinger til politikerne, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord i en pressemelding.

Statens vegvesen mener det er mulig å bygge en hengebru i tre spenn, med to tårn ute i fjorden. Tårnene kan forankres med betongunderstell, tilsvarende de som brukes på oljeplattformer.

Analyser av tilsvarende krevende fjordkryssinger på Vestlandet kan dessuten gi nyttige erfaringer for en bru over Hadselfjorden.

Flytebru over Bjørnafjorden, E39

Den planlagte brua over Bjørnefjorden mellom Tysnes og Os skal erstatte tre ferger på E39.

Foto: Illustrasjon: Statens Vegvesen

Strenge regler for tunneler

På 90-tallet ble mulighetene for en tunnel under fjorden vurdert, og alternativet blir nå vurdert på nytt, basert på oppdaterte geologiske undersøkelser.

Men siden forrige utredning har reglene for nye tunneler blitt innstrammet. Tillatt stigning i tunneler er for eksempel nå maksimalt fem prosent. Til sammenligning er stigningen i Sløverfjordtunnelen åtte prosent.

En undersjøisk tunnel med innslag vest for Sløverfjorden vil måtte ha en lengde på 13 til 15 kilometer. I tillegg kommer nye sikkerhetskrav som innebærer at tunneler over ti kilometer må ha egen parallell rømningstunnel, som igjen vil gi økte kostnader.

Statens vegvesen er ikke ferdig med å vurdere de ulike tunnelalternativene og hva de eventuelt vil koste.

Det vi kan slå fast nå, er at det er teknisk mulig å krysse Hadselfjorden i tunnel, sier Unni M. Gifstad.

Reduserte reisetider

Statens vegvesen ser også på alternative ferjeforbindelser, som kan kutte reisetida mellom Lofoten og Vesterålen. Ved å flytte fergeleiene til Vassvika og Ringen eller Holdøya lenger inn i Hadselfjorden kan overfarten reduseres fra dagens 25 minutter til om lag 15 minutter.

– Dette er en fordel med tanke på elektriske ferjer, og legger også til rette for økt frekvens på sambandet, konkluderer vegvesenet.

Hardangerbrua er i dag Norge lengste hengebru, og har et hovedspenn på 1310 meter. Hålogalandsbrua som er under bygging, blir nest lengst med et spenn på 1145 meter.

Laster kart, vennligst vent...

En bru over Hadselfjorden vil forbinde regionene Vesterålen og Lofoten.