Hopp til innhold

Kommune får sterk kritikk etter at kvinne lå død tre uker i egen leilighet

Anne Wold døde avmagret og alene. I tilsynssaken er det nå konkludert med at Brønnøy kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven på en rekke punkter. Kommunen sier de legger seg flat.

Anne Wolds leilighet

LEILIGHETEN: I tre uker lå Anne Wold død i en kommunal leilighet før det ble oppdaget av en nabo. Hun var svært avmagret, og leiligheten var tømt for mat.

Foto: Arkivfoto

Psykisk syke Anne Wold lå død i tre uker i den kommunale leiligheten sin før noen oppdaget det.

Hun var avmagret, og det var ingen mat i leiligheten.

Wold hadde ikke fått trygd, bankkortet var gått ut og strømmen på vei til å bli stengt.

Kvinnen manglet både seng, postkasse og penger.

Etter at dokumentaren «Mysteriet søsteren min» ble sendt i NRK Brennpunkt, åpnet Statsforvalteren i Nordland tilsynssak.

Ett år og sju måneder senere er konklusjonen klar:

Brønnøy kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven på en rekke punkter.

Det kommer frem i en rapport fra Statsforvalteren i Nordland som NRK har fått innsyn i.

Nav Brønnøy har også blitt gransket, men der har Statsforvalteren ikke funnet dokumentasjon som tilsier at det ble begått lovbrudd.

Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.

Brønnøy kommune

IKKE BRA NOK: Brønnøy kommune har blitt gransket av Statsforvalteren, og de har kommet frem til at kommunen har brutt flere punkter av helse- og omsorgstjenesteloven.

Foto: Ellen Benedikte Kasnes / NRK

Snart to år etter klagen ble sendt, er konklusjonen på bordet til bror og pårørende, Rolf Arve Wold.

Den lange behandlingstiden har imidlertid vært en ekstra belastning, forteller han.

– En ting er at dette har vært en belastning fra 1998 med søsteren min som har gått rundt på det her viset i en liten by. Så dør hun under dramatiske omstendigheter, og det kommer opp mye grums.

Statsforvalteren sier på sin side at det har tatt lang tid på grunn av pandemien, og flere runder med innhenting av dokumentasjon.

Rolf Arve Wold holder et bilde av sin mor, seg selv og søsteren Anne.

PÅRØRENDE: Rolf Arve Wold har kjempet en lang kamp for å få kortene på bordet. Hjemme i gangen står bildet av ham, lillesøster og mor.

Foto: Ellen Benedikte Kasnes / NRK

Burde tilbudt hjelp

Statsforvalteren legger til grunn at Brønnøy kommune var kjent med at Anne Wold hadde en psykisk lidelse. Dette var grunnen til at hun hadde en kommunal bolig.

Hun burde derfor blitt tilbudt helsehjelp etter en rekke bekymringsmeldinger.

Statsforvalteren mener også at kommunen skulle gjort en løpende vurdering på om Wold var samtykkekompetent, da psykisk helse ikke er statisk.

Kommunen fikk i perioden 2015 og frem til hennes død i 2019 gjentatte bekymringsmeldinger og klager fra hennes naboer, samt vaktmestere og de som driftet boligen.

Eiendomsavdelingen meldte fra til ROP (Rus- og psykiatritjeneste), Nav og tjenestekontoret flere ganger, men det finnes ikke dokumentasjon på at noen har fulgt opp disse klagene.

Knusende rapport

Siden pasienten verken fikk trygd av Nav eller oppfølging av ROP, var det ingen som tok tak i bekymringsmeldingene, heter det i vedtaket.

– Kommunen har en plikt til å sikre nødvendige og forsvarlige tjenester til de som oppholder seg i kommunen. I dette tilfelle mener vi at kommunen hadde såpass mange opplysninger om situasjonen at de burde gjort noe annerledes.

Marianne Pettersen Bygdnes, konstitutert underdirektør for Helse- og vergemålsavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland.

Marianne Pettersen Bygdnes, konstituert underdirektør for Helse- og vergemålsavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Det sier Marianne Pettersen Bygdnes, underdirektør hos Statsforvalteren i Nordland.

Statsforvalteren konkluderer med at den informasjonen som fremkommer, er av en sånn karakter at kommunen senest vinteren 2019 burde satt i verk tiltak for å avklare om Wold hadde behov for helsehjelp.

– De burde fulgt opp de bekymringsmeldingene som kom, konstaterer Bygdnes.

Anne Wold som ung

LEVDE NORMALT: Anne Wold tok hovedfag i sosialantropologi på Blindern, og jobbet som bibliotekar før hun ble psykisk syk. Hun ble 64 år gammel og døde i 2019.

Foto: Roar Berg-Hansen / Privat

Innrømmer svikt

Kommunedirektør i Brønnøy, Frank Nilsen, sier at kommunen legger seg flat.

– Dette er en bekreftelse på det vi visste tidligere, at det offentlige har sviktet totalt i denne saken her.

– Så dere tar selvkritikk?

– Vi tar og vi har tatt selvkritikk. Vi er enig i punktene og at dette kunne vært unngått hvis det offentlige lag hadde gjort det man skulle.

Statsforvalteren har bedt om at kommunen forbedrer rutinene sine, noe kommunen nå er i gang med.

– Vi har utarbeidet en rutine for melding og oppfølging av bekymringsmelding for de som bor i Brønnøy. Den skal vi implementere på en bedre måte. Vi skal lære av feilene, og tenke mer helhetlig i det offentlige, både kommune og stat.

Statsforvalteren skal følge opp kommunen og sørge for at de nye rutinene blir implementert.

Anne lå død i tre uker i den kommunale leiligheten sin før hun ble funnet. Hun hadde verken seng eller mat, og veide bare 44 kg. Broren leter etter svar; hva skjedde med søsteren min?

Anne lå død i tre uker i den kommunale leiligheten sin før hun ble funnet. Hun hadde verken seng eller mat, og veide bare 44 kg. Broren leter etter svar; hva skjedde med søsteren min?