Hopp til innhold

Flere Nordlandskommuner «friskmeldt» fra koronaviruset søndag kveld

Søndag kveld bekrefter Folkehelseinstituttet at koronavirus-prøvene fra Bodø, Rana og Vesterålen er negative.

Korona-testing

Illustrasjonsfoto fra testing av koronavirus.

Foto: Anders Fehn / NRK

Søndag kveld har flere kommuner fått tilbakemeldinger på korona-prøver som er analysert av Folkehelseinstiuttet i helga. I Bodø er nå samtlige 11 prøver analyserte, og ingen av disse har positivt utslag på Korona-viruset.

– Nå i kveld har vi fått svar på prøvene vi har sendt inn. Samtlige var negative. Det vil si at det er 11 prøver herfra som nå er negative, sier smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

Dermed er det ingen kjent smitte med viruset i Bodø for øyeblikket. Selv om ingen oppfyller kravene for testing eller hjemmekarantene for øyeblikket er Bodø kommune klare på at situasjonen raskt kan endre seg.

– Det er et 20-talls personer som har vært i hjemmekarantene i påvente av prøvesvar. De får nå lov til å slippe fri, sier Hagen.

Disse er kontaktet av legevakten i Bodø, og tilbakemeldingene har vært av en svært lettet art.

– Det sier seg selv at det har vært uttrykt stor lettelse og tilfredshet med negative prøver. Det har jo knyttet seg en spenning til disse resultatene.

Flere kommuner med negative prøvesvar

I Vesterålen melder de også om negative prøver på koronaviruset. Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel kommune sier at ingen av de testede personene er eller har vært smittet med viruset.

Også i Sortland har de fått negative svar på sine prøver.

Vi takker disse personene for å ha fulgt lojalt opp om hjemmekarantenen. Det er en omfattende inngripen i folk sine liv, men et svært viktig tiltak for å redusere omfanget av sykdommen, sier Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland.

Rana kommune har også mottatt svar på sine prøver søndag. Prøvene har vist seg å være negative og ga ikke utslag på viruset. Rana kommune opprettholder også sin beredskap med tanke på viruset fremover.

I Lurøy var det på fredag 23 personer i hjemmekaratene i Lurøy, men ingen av disse skal ha vært veldig syke. 10 av disse var en del av et reisefølge på 40 personer som nylig besøkte et område i Nord-Italia. De siste 13 er deres familiemedlemmer.

Kommunen skriver på sine hjemmesider at det er liten sannsynlighet for at dette dreier seg om Korona-viruset, da de har oppholdt seg i svært kort tid i risikoområdet.

Det har ikke lyktes NRK å få et svar fra Lurøy kommune på om de har fått svar på sine tester.

Ingen hvilepute

Selv om flere kommuner for øyeblikket ikke har noen kjent smitte med viruset, sier Hagen at de i alle fall ikke hvil bruke det som ei hvilepute i Bodø.

– På ingen måte. Vi var tidlig ute med å etablere en korona-telefon. Den går til personell ved legevakta og ekstra mannskap. I tillegg har vi etablert en feberpatrulje som tar prøver

Smittevernlege Kai Brynjar Hagen

Smittevernlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen sier flere er lettet.

Foto: Ola Helness / NRK

av folk hjemme, der vi har mistanke. Dette arbeidet vil fortsette.

– Har dere planer om å innføre noen nye tiltak fremover?

– Vi gjør en fortløpende evalueringa av situasjonen. Vi er klare til å iverksette tiltak etterhvert som det blir nødvendig. Vi har planer om å ta vare på folk som skulle være for syke til å være hjemme, men som er for friske til å være på sykehus.

– Ta kontakt med helsepersonell per telefon

De smittevernansvarlige i samtlige av kommunene minner om at smittevernrådene fremdeles gjelder og oppfordrer alle til å følge med på offisiell informasjon fra Folkehelseinstiutttet.

– Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, og er i en kategori som kan ha blitt utsatt for smitte, skal du ta kontakt med legekontoret på telefon, sier Bleidvin.

Han får støte av smittevernoverlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen som fremdeles oppfordrer personer som merker symptomer til å ta kontakt med helsepersonell per telefon. Enkelte kommuner har også opprettet egne telefonnumre for slik kontakt.