Hopp til innhold

Bodø kommune lover å rydde opp

Pårørende har flere ganger påpekt de dårlige forholdene. Bodø kommune får sterk kritikk fra Pasientombudet.

Bente Eilertsen, mor til ungdom i bokollektivet

Bente Eilertsen, mor til en ungdom i bokollektivet er innom flere ganger i uka for å se at sønnen har det bra.

Foto: Lars-Bjørn Mantinsen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Foreldre og pårørende til de funksjonshemmede ved bofellesskapet i Kongens Gate i Bodø har flere ganger påpekt at forholdene ikke er gode nok.

Det sier Bente Eilertsen, som har en 22 år gammel sønn i bofellesskapet. Eilertsen har selv henvendt seg til kommunen for å prøve å bedre boforholdene, sier hun.

Bente Eilertsen, forelder til barn i bokollektiv

Bente Eilertsen, forelder til barn i bokollektiv

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Hovedproblemet mener jeg er den gjennomtrekken av personell som det er her og at den stillingsbrøken som benyttes gjør at du ikke får noen kontinuitet i personellgruppen. Får de det kan de bli skikkelig godt kjent med den enkelte bruker og på bakgrunn av det gi et forsvarlig og godt tilbud til den enkelte.

– Er det mange frustrerte foreldre her?

– Ja, det er det. Men veldig mange av dem ønsker ikke å stå frem, de er kjempe slitne. De har stått på barrikadene i mange år for å få et tilbud til ungene sine.

Eilertsen er innom leiligheten til sønnen flere ganger i uka for å se at han har det bra. I fjor sommer var det ingen som kunne steppe inn og dermed kunne hun ikke reise på ferie.

Se video:

Video - Uverdige forhold

Får ikke dekket primærbehov

Pasientombudet i Nordland mener forholdene for de funksjonshemmede som bor i Kongens gate i Bodø er uverdige.

27 tildels sterkt funksjonshemmede bor i hver sin leilighet i et bokollektiv, og mange av disse får ikke hjelp til å dekke sine helt primære behov.

Det sier pasientombud Inger Marie Sommerseth.

– Jeg vil karakterisere dette som uakseptabelt og helt klart uverdige forhold. Det er oppfatningen jeg har etter å ha blitt orientert om denne saken, sier Sommerseth.

Bokollektiv i kongens gate, Bodø

KRITIKK: Bodø kommune får kritikk for elendige forhold for 27 funksjonshemmede som bor i bokollektivet her i Kongens gate i Bodø.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Gjennomtrekk av ansatte

Botilbudet for noen av de mest funksjonshemmede innbyggerne i Bodø kommune ble etablert for åtte år siden i Kongens gate.

Den siste tida skal forholdene for ungdommene som bor i leilighetene bare ha blitt verre. Noe av problemet er stort gjennomtrekk av ansatte. Og i dag er det grunnleggende behov beboerne ikke får dekket.

Inger-Marie Sommerseth, pasientombud i Nordland

UAKSEPTABELT: – Her må kommunen rydde opp, sier Pasientombud i Nordland, Inger Marie Sommerseth.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er behovet for rene klær, behov for å bli gjort ren om man har vært uheldig, behov for mat og at man får nok mat i seg. Behov for at man har nok klær på seg når man skal ut i minus 10 grader.

– Dette dreier seg om helt grunnleggende funksjoner som går på omsorg for den enkelte beboer som ikke er i stand til å ivareta disse tingene selv, sier Sommerseth.

Skal rydde opp

Foreldre til ungdommene som bor i Kongens gate forteller at de har møtt stengte dører i Bodø kommune når de har forsøkt å ta opp problemene. I går ettermiddag måtte kommunaldirektøren møte på teppet hos pasientombudet. Og Ingunn Lie Mosti beklager.

– Jeg har full forståelse for at de pårørende er bekymret for sine ungdommer som bor i dette bofelleskapet. Når det blir fortalt om disse situasjonene som vi har fått beskrevet så synes jeg det er uverdig.

– Kan du som øverste ansvarlige leder for denne sektoren i Bodø kommune leve med at det er slik?

– Nei det går ikke. Vi er nødt til å ta tak, det må komme en endring og det må skje fort.

– Hvor raskt kan det skje?

– Vi er blitt enige om at vi skal møtes igjen hos Pasientombudet om tre uker, sier Mosti.

Kontrollutvalget undersøker

Leder i kontrollutvalget i Bodø komune, Øystein Wiik fra FrP, reagerer kraftig på at funksjonshemmede lever under uverdige forhold i bofellesskapet.

Nå kalles ledelsen i kommunen til et møte i kontrollutvalget, sier leder i utvalget, Øystein Wiik.

– Dette er forhold som er såpass alvorlig at vi må handle umiddelbart. Vi som kontrollutvalg har ikke vært kjent med disse forholdene. Jeg har bedt om at både rådmannen og kommunaldirektøren møter i kontrollutvalget, i tillegg må lederen for helse- og sosialkomiteen i Bodø kommune stille i dette møtet, sier Øystein Wiik.