Hopp til innhold

Nå kan Bodø jernbanestasjon bli fredet for all fremtid

Nå skal Bodø jernbanestasjon fredes, det samme året som stasjonen fyller 50 år. – Da passer det jo godt å frede stasjonen nettopp i år, sier kulturvernsjef Egil Murud i Nordland fylkeskommune.

bodø jernbanestasjon

Nå kan Bodø jernbanestasjon bli fredet, 50 år etter at den åpnet.

Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Stasjonen har allerede vært midlertidig fredet i to år. Den gangen fryktet Murud og fylkeskommunen for utviklingen i området rundt stasjonen.

– Det var planer om å bygge et temmelig høyt hotell i det området der det i dag bygges ny Hurtigrute-kai.

Tas vare på for all ettertid

Løsningen ble en midlertidig fredning, som nå kan bli permanent. Det er fylkeskommunen som nå legger fram et forslag til fredning, før det er riksantikvaren som gjør det endelige vedtaket på at stasjonen skal fredes.

– Det betyr i så fall at vi tar vare på et viktig, nasjonalt kulturminne for all ettertid, sier Murud.

– Et symbol i Bodø

Egil Murud, kulturvernsjef Nordland fylke

Kulturvernsjef Egil Murud i Nordland fylkeskommune er glad for at jernbanestasjonen nå fredes.

Foto: Ingrid Danielsen

Stasjonen ble etablert allerede i 1960, etter at arkitekten Arvid Sundby hadde tegnet plantegningene for stasjonen. I 1962 rullet det aller første toget inn på stasjonen, hvor det blant annet ble møtt av Kong Olav til en høytidelig seremoni.

Nå omtaler fylkeskommunen stasjonen som et symbol på Bodøs endelige tilknytning til et nasjonalt transportnettverk.

– Derfor skal vi nå utforme et forslag til fredning av stasjonen, sier Murud.

Større ansvar på leietakerne

Samtidig betyr det et økt ansvar på de selskapene som leier og driver stasjonsbygningen.

– Men vi vil jo ikke hindre de som skal drive stasjonen. Jeg ser ikke noen problemer med å forvalte Bodø Jernbanestasjon som fredet, sier han.

– Må være rom for utvikling

Skulle det bli aktuelt med en utbygging av stasjonen i fremtiden, tror ikke Murud at fredningen skal være noe hinder.

– Vi må se nærmere på løsningene dersom det blir aktuelt å rive ned hele stasjonen, men det må være rom for at området skal kunne utvikles, sier han.

– Vil de reisende merke at de reiser til eller fra en fredet jernbanestasjon?

– Kun ved at de forhåpentligvis skal komme til en velholdt stasjon uten en masse juggel og reklame.