Hopp til innhold

Ber om stans i Øyfjellet

Sametingspresident Aili Keskitalo har i dag anmodet olje- og energiministeren om å sørge for anlegssstans ved Øyfjellet slik at reinbeitesdistriktet kan gjennomføre vårflyttingen. – Reindriften er i år i dobbelt kriseår med ekstremvinter og korona. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt sliter i tillegg med at flytteleien deres er stengt, noe som setter dem i en umulig situasjon, sier hun.

Sametingspresident Aili Keskitalo
Foto: Ken Are Bongo