Storkontroll av vogntog: – En av fire sjåfører brøt loven

Ett førerkortbeslag, fire politianmeldelser, tre avskiltinger og flere gebyrer ble resultatet av en tungbilkontroll i Salten denne uka.

Vogntoget i Bodø var overlastet med betongelementer

OVERLAST: Dette vogntoget hadde en overlast på 8,4 tonn. Føreren kan vente seg et overlastgebyr på om lag 16.000 kroner.

Foto: Statens vegvesen

I Ballangen står fem vogntog og sperrer E6

I Ballangen sto fem vogntog og sperret E6 torsdag ettermiddag.

Foto: 03030-tipser

Statens vegvesen hadde denne uka tungbilkontroll sammen med politiet i Salten. Det resulterte i både førerkortbeslag, anmeldelser og avskiltinger.

– Vi ser veldig alvorlig på det. Det er et trafikksikkerhetsproblem og et problem for fremkommeligheten. Når vogntog blir stående fast blir det kaos og lange køer, det skal folk på veien slippe, sier Jørn Simonsen, leder av Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen.

Torsdag ettermiddag var det fullstendig kaos på E6 nord i Nordland, da glatte veier gjorde at sju vogntog sto fast forskjellige steder langs europaveien.

Tre uker tidligere sperret seks vogntog E6 i 12 timer etter snøfall. En spansk sjåfør ble anmeldt etter hendelsen.

Kjørte 1200 kilometer uten hvile

Slik var vogntoget som sto fast på E6 i Bjerkviklia skodd

Slik var vogntoget som sto fast på E6 i Bjerkviklia skodd på torsdag.

Foto: Statens vegvesen

Det mest alvorlige tilfellet under denne ukens kontroll gjaldt en svensk sjåfør som torsdag hadde kjørt sammenhengende 1200 kilometer fra Oslo til Bodø uten hvile. Førerkortet ble beslaglagt av politiet på stedet. Også en annen sjåfør ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletiden.

– I tillegg ble to sjåfører anmeldt for å kjøre uten gyldig førerkort. Tre vogntog kjørte også forbi uten å komme inn til kontroll. Politiet måtte stoppe disse og de fikk 4200 kroner i bot hver for ikke å ha stoppet, forteller Simonsen til NRK.

Tre kjøretøy ble avskiltet som følge av at kontrollkravene ikke var oppfylt, mens fem fikk gebyrer for manglende vognkort eller mangler ved dekkutrustingen.

Ett av disse gjaldt et utenlandsk vogntog som ikke hadde med noen kjettinger. Han fikk forelegg etter å ha blitt stoppet i Bodø sentrum, men ettersom det var bar asfalt, ble han ikke ilagt kjøreforbud.

– Ett dårlig skodd vogntog er nok for å skape total kaos og stengte veier i timevis, sier Simonsen.

Men da samme sjåføren ble stoppet på Graddis dagen etter, var kjettingene på plass.

– Tilstanden har heldigvis blitt bedre etter vi startet kontrollene, men vi hadde totalt 24 sjåfører som hadde ulike brudd på loven her. Det er ikke bra.

10 kjøretøy tatt med overlast

Seksjonssjef Statens vegvesen Jørn Simonsen

Seksjonssjef i Statens vegvesen, Jørn Simonsen.

Foto: Inghild Eriksen/NRK

Totalt ble 96 kjøretøy kontrollert under kontrollene på Tverlandet, Fauske og Graddis onsdag og torsdag denne uka.

Resultatene etter de siste dagers kontroller av tunge kjøretøy i Salten er positive, sammenlignet med kontroller Statens vegvesen har gjennomført i Finnmark og nordre Nordland tidligere denne sesongen, der opp til en av fire kontrollerte kjøretøy ble ilagt kjøreforbud.

– På grunn av gode forhold med stort sett bare veger i Salten denne uka, har vi ikke hatt behov for å ilegge kjøreforbud på grunn av mangler ved dekk eller kjetting. Fram til 15. november er det derfor kun krav til mønsterdybde og medbrakte kjettinger som gjelder, sier Simonsen i Statens vegvesen region nord.

Han er likevel bekymret over å registrere at hele 10 kjøretøy ble tatt for å kjøre med overlast.

Snøfall på E6 sør i Helgeland skaper store trafikale utfordringer onsdag ettermiddag. Europaveien vil være stengt i flere timer fremover.

KAOS: Vogntogene sto i kø på det glatte føret på E6 helt sør i Nordland 23. oktober i år.

Styrker bemanning og kompetanse

Statens vegvesen satser på fortsatt høy kontrollaktivitet utover vinteren.

– Vi vil prioriterer innsatsen der behovene er størst. I tiden som kommer vil vi ha spesiell fokus på Midtre Hålogaland, blant annet E10 over Bjørnfjell og E6 gjennom nordre Nordland og Sør-Troms, forteller Jørn Simonsen.

Statens vegvesen øker antallet kontrollører i Region nord med åtte nye stillinger til totalt 30. Regionen jobber også med å styrke medarbeidernes kompetanse.

I tillegg til å kontrollere sikkerheten ved kjøretøyene, har Statens vegvesen i oppgave å kontrollere at papirene er i orden på vogntogene som trafikkerer norske veger. Hensikten er blant annet å avdekke utenlandske kjøretøy som driver ulovlig transport i landet.

Laster kart, vennligst vent...

Sju vogntog fikk problemer forskjellige steder på E6 torsdag ettermiddag. Her kan du se hvor.