Hopp til innhold

Vil ha praktisk båtførerprøve for dem som skal kjøre båt i høy hastighet

Så langt i år er 12 mennesker omkommet i fritidsbåtulykker. Arbeiderpartiet mener det er på høy tid at det innføres en praktisk del av båtførerprøven, og at den særlig rettes inn mot dem som skal føre båt i høy hastighet.

Åsunn Lyngedal, Arbeiderpartiet.

– Det er mange som ikke er så godt kjent med de kraftige motorene de har råd til å anskaffe seg, mener Åsunn Lyngedal (Ap) i næringskomiteen på Stortinget.

Foto: Ole Dalen / NRK

I dag er båtførerprøven kun teoretisk, og det er ikke nok til å skape trygghet på sjøen, mener Åsunn Lyngedal (Ap) i næringskomiteen på Stortinget.

Så langt i år er 12 mennesker omkommet i fritidsbåtulykker, den siste nå i helga, og tallet er økende etter flere år med nedgang.

På samme tid i 2019 var tallet ni omkomne. Lyngedal sier det er mange som trenger å lære om hvordan en båt oppfører seg på havet.

– Det er mange som ikke er så godt kjent med de kraftige motorene de har råd til å anskaffe seg. Derfor har vi, sammen med SV, bedt regjeringen se på dette og finne ut hvilke båter vi trenger et sånt krav for, sier Åsunn Lyngedal til NRK.

I dag må alle født etter 1980 ha bestått båtførerprøven for å kunne føre båter inntil 15 meter (cirka 50 fot).

Men det er ingen begrensning når det gjelder motorstørrelse eller hastighet.

Tidligere er det kjent at Sjøfartsdirektoratet utreder om det skal innføres et høyhastighetssertifikat for båter som kan oppnå større hastighet enn 50 knop. Direktoratet skal levere sin anbefaling til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1. juli.

Arbeiderpartiet og SV mener primært grensen bør settes på 40 knop.

– Jeg er ikke helt sikker på hvor grensen skal være. Der må vi få innspill fra fagfolk. Hvor skal vi sette grensen? Når trenger man å vise at man kan manøvrere båten?, spør Lyngedal.

Samtidig advarer Arbeiderpartiet mot at grensen settes for lavt, slik at terskelen for å kunne føre båt blir høyere for folk flest.

Dersom det kommer et krav til førere av hurtiggående båter, mener Lyngedal at dette bør gjelde alle, også de som er født før 1980.

Hun understreker imidlertid at dette på ingen måte skal gjelde alle båttyper.

– Har du din gode, gamle 14 fots Rana Plast, så er det ikke meningen at det skal være krav til en praktisk prøve.

– Burda vært på plass for flere år siden

Redningsselskapet ønsker en mer praktisk båtførerprøve velkommen.

– Vi synes det er et must egentlig, og burde vært på plass for flere år siden. Vi holder noen kurs per i dag med en praktisk del, og tilbakemeldingene der er at folk mener de lærer mer av dette, enn å sitte i et klasserom, sier Pål Virik Nilsen, som er fagansvarlig for fritidsbåter hos Redningsselskapet.

Pål Virik Nilsen, tidligere verdensmester i Formel 4.

Pål Virik Nilsen i Redningsselskapet.

Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Hva slags type fritidsbåter og hvilken hastighet de skal kunne holde, før det kommer krav om en praktisk prøve, er ikke like enkelt å svare på, mener Virik Nilsen.

– Det er vanskelig å si, det er et vidt begrep. Det avhenger veldig av hva slags farkost du sitter i. Det enkleste ville være å si at dersom båten planer, så må du ha en praktisk prøve. Men da treffer vi nesten alle.

Redningsselskapet har hatt en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Der spurte de om innslagspunktet for en praktisk prøve burde være ved 40 eller 50 knop. Et overveldende flertall mente 40 knop var det rette.

– Skeptisk til mer byråkrati

Høyre er ikke fremmed for tanken om en praktisk prøve, men de har større tro på å skape bedre holdninger, sier Jonny Finstad i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– Dette er et forslag som kommer med ujevne mellomrom. Hittil har vi i Høyre ment at dagens ordning fungerer meget bra, så vi har vært skeptisk til å innføre mer byråkrati rundt båtførerprøven.

Finstad mener at det viktigste er at man lærer seg reglene til sjøs, og at holdningsskapende arbeid er det viktigste.

– En praktisk båtførerprøve gjør ikke at folks dumskap opphører, sier han.

Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant for Vestfold og medlem av næringskomiteen (H), mener Ap slår inn åpne dører.

– Det er en samlet næringskomite som har bedt regjeringen om å utrede dette. Det er ingen bred politisk uenighet om dette, og det er mulig et slikt krav kan være på plass allerede til neste sesong, sier han.