Ap: Vil vurdere et sterkere lovverk

Arbeiderpartiet vil vurdere å gjøre FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne til norsk lov. Det sier Ingvild Kjerkol i helse- og sosialkomiteen på Stortinget. NRK har fortalt om Gyri Mentzoni i Kabelvåg som kjemper mot byråkratiet for at hennes funksjonshemmede sønn Audun skal få hjelpa han har krav på. I de kommende regjeringsforhandlingene vil FN-konvensjonen om rettigheter, også kalt CRPD, være tema, sier Kjerkhol.

Mamma Gyri forklarer Audun hva som skal skje - i kveld må de bytte insulinpumpe og sensor. Slik har de kontroll med blodsukkernivået.
Foto: Bente H. Johansen / NRK