Anker ikke Maya-saken

Bodø kommune anker ikke tingrettens dom i Maya-saken til lagmannsretten.

Maya-saken i Bodø
Foto: NRK Nordland / NRK

Kommunen vil ikke utsette barnet for et nytt brudd med sine foreldre etter at barnet først har kyttet seg til foreldrene gjennom en lang rettsprosess.

Det sier kommuneadvokat Mona Negård.

 

Tingretten slo fast at barnet har det best sammen med foreldrene, men avviste ikke at hun ble mishandlet som spebarn, slik Bodø kommune hevdet.

 

- Tingretten har lagt avgjørende vekt på den tiden som har gått, hvor datteren har vært hjemme hos foreldrene. Og den tiden viser en god utvikling og da er denne tilknytning mellom foreldre og barn i den tiden veldig viktig, sier Negård.

Hun legger vekt på at de ikke anker fordi tiden da hadde gått ytterligere om kommunen hadde anket, og da ville tilknytningsaspektet gjort saken enda svakere for kommunen.