Hopp til innhold

Andøy kommune sier nei til asylsøkere

Kommunestyret i Andøy vil ikke ha et retursenter for asylsøkere som skal sendes ut av landet. – Jeg har vært i mot planene siden jeg fikk nyss om saka, sier ordfører Jonni Solsvik.

Militærleiren i Skarsteindalen på Andøya

PRIVATE VIL HA ASYLSØKERE HIT: Et privat firma har kjøpt det største bygget i den nedlagte militærleiren, og har ifølge Andøyposten planer om å etablere et retursenter der.

Foto: NRK

Ordfører Jonni Solsvik (H) har fått full støtte i kommunestyret for sitt forslag om å gå i mot at det etableres et retursenter for asylsøkere i den nedlagte militærleiren i Skarsteindalen.

Uttalelsen skal nå oversendes Utlendingsdirektoratet (UDI), skriver Andøyposten.

Fikk nyss om store planer

Militærleiren i Skarsteindalen

Skarsteindalen

Foto: NRK

Den nedlagte militærleiren i Skarsteindalen i Andøy kan bli retursenter for asylsøkere. Det er Andøyposten som tidligere har skrevet at en privat eier har planer om et ventemottak for personer som skal sendes ut av landet.

Ordfører Jonni Solsvik orienterte først kommunestyret om hvordan han var blitt
kjent med planene for et retursenter i Skarsteindalen.

– Jeg fikk nyss om saken nærmest ved en tilfeldighet. Stjernebygget var solgt, og jeg ble orientert om det. Like etter var jeg ute på reise da jeg ble kontaktet av de som har kjøpt bygget. Vi hadde en uformell samtale. De fortalte om sine planer, og jeg ga uttrykk for egen del om at jeg ikke var glad for
dette, sa Jonni Solsvik i kommunestyret.

Tidligere planer lagt på is

Det har tidligere vært planlagt asylmottak i leiren, men saka ble lagt på is på grunn av kostnader.

Siden da har både næringsvirksomhet og private kjøpt bygninger i Skarsteindalen. Og et privat firma har kjøpt den største kasernen med tanke på å drive asylmottak.

– Asylsøkerne som skal være på dette mottaket skal kunne komme og gå som de vil. Det er en helt annen situasjon nå enn tidligere, og disse planene er ikke forenlig med denne type virksomhet side om side med et retursenter for asylsøkere. Tida er derfor inne til å signalisere hva vi mener om dette. sier ordfører Jonni Solsvik til NRK.no.

Føre var--prinsippet

Jonni Solsvik

Jonni Solsvik, ordfører Andøy(H)

Foto: Høyre.no

Ordfører Jonni Solsvik (H) understreket at kommunestyret uttaler seg etter føre var-prinsippet.

– UDI har ikke henvendt seg til Andøy kommune enda. Så målet med denne uttalelsen er å signalisere at UDI ikke bør vurdere å foreta en slik etablering
her, påpekte Solsvik i kommunestyret.

UDI vet svært lite

I UDI Region Nord tar de uttalelsen fra Andøy kommune med seg videre.

– Vi vet ennå ikke om det blir lagt inn anbud på å etablere et retursenter i Skarsteindalen. Hvis det blir aktuelt vil vi ta kontakt med kommunen. Men vedtaket kommunestyret har gjort er ikke noe godt utgangspunkt for en god relasjon, sier regiondirektør Bjørn Fridfeldt i UDI.

To senter med 300 plasser

Bjørn Fridfeldt

Bjørn Fridfeldt, regiondirektør UDI

Foto: Mathis Eira

Det skal etableres to retursenter i Nord-Norge med til sammen 300 plasser.

– De som får tilslaget må fylle kriteriene i konkurransegrunnlaget. Vi avgjør før sommeren hvor det blir etablert to anlegg for asylsøkere som venter på hjemstransport, sier Fridfeldt.

I høst bestemte regjeringa seg for droppe ventemottakene og i stedet opprette ressurssentre. Målet er at retursentrene i større grad skal vektlegge returfremmende informasjon og aktivitetstilbud.

Raserte mottak i sommer

Det var sist høst at det som tidligere ble kalt ventemottak ble omgjort til retursenter.

De to eneste ventemottakene i Norge, Lier i Buskerud og Fagerli i Akershus, ble i juli rasert og påtent av beboerne, som måtte flyttes til ulike transittmottak i østlandsområdet.

– Når vi ser at en ordning ikke fungerer etter hensikten, er det viktig å ta tak og gjøre nødvendige endringer. Det er det regjeringen nå gjør, sa Storberget til NTB i september.

Han understreket at personer med endelig avslag fortsatt vil få tilbud om innkvartering inntil de returnerer til hjemlandet, enten frivillig eller med tvang.

– Det er viktig å markere at en person har plikt til å forlate Norge etter å ha fått endelig avslag på asylsøknaden sin.