Andøy godtar mobbebot: – Vi har ikke gjort nok

Andøy kommune har i dag vedtatt foretaksboten på 25.000 kroner fra statsadvokaten for brudd på opplæringsloven i en mobbesak. – Her har det vært en svikt. Nå må gå inn i saken og se hvilke konsekvenser det skal få, sier ordføreren.

Andøy kommune, rådhuset, Andenes, Andøy rådhus

MOBBEBOT: Andøy kommune har fått en bot på 25.000 kroner for ikke å ha grepet inn i en mobbesak på en skole i kommunen. Det er tredje gang en norsk kommune får en slik bot.

Foto: TOMMY2014

Andøy kommune aksepterer en bot på 25.000 kroner for brudd på opplæringsloven. Bakgrunnen er at en elev over en toårsperiode skal ha blitt mobbet av både medelever og en lærer. Ifølge statsadvokaten har ikke kommunen gjort nok for å hindre mobbing i denne konkrete saken.

– Vi erkjenner at vi har sviktet. Det har foregått mobbing. Denne eleven ikke har hatt et godt psykososialt miljø. Det har vi beklaget overfor eleven og pårørende. Det gjør vi også i dag gjennom den politiske behandlingen i formannskapet, sier ordfører Jonni Solsvik i Andøy til NRK.

– Vi burde ha gjort mer

Like før jul ga statsadvokaten i Nordland Andøy kommune før helga 25.000 kroner i foretaksstraff for brudd på opplæringsloven. Bakgrunnen er at en elev skal ha blitt mobbet av både medelever og en lærer. Kommunen har ikke gjort nok for å ta tak i mobbesaken, mente statsadvokaten.

Ved et tilfelle ble eleven jagd ut av skolegården av åtte-ni medelever.

Statsadvokaten mener kommunen ikke har hatt en tilstrekkelig oppfølging i forhold til mobbesaken.

– Vi burde gjort mer, vi har ikke gjort nok, sier ordføreren til NRK.

Han påpeker at forholdet kommunen er ilagt et forelegg for ikke handler om hvorvidt det foregått mobbing eller ikke.

– Det har vi erkjent. Dette handler om den handlingsplikten vi har til å gripe inn når det foregår mobbing. Vi har ikke gjort nok for å hindre nye hendelser i klassen, sier Solsvik.

Vil rydde opp

Ordførar i Andøy kommune Jonni Solsvik

Ordfører Jonni Solsvik i Andøy kommune har fått en bot på 25.000 kroner etter at en skoleelev skal ha blitt mobbet i to år. Nå har han vedtatt boten.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Nå vil ordføreren se på rutinene kommunen har i mobbesaker.

– Ingen seriøs ordfører som kan slå seg på brystet og si at vi har null mobbing på skolene.

Dette er tredje gang en kommune får ei såkalt mobbebot her i landet. Tidligere har Narvik og Høyanger fått såkalte mobbebøter.

– Jeg er ikke glad for at vi er kommet i denne situasjonen. Nå skal vi se framover og i fellesskap med foreldre og barn sørge for at vi står best mulig rustet til å møte de mobbetilfellene som måtte komme framover, sier Solsvik.