Hopp til innhold

Truet av overfiske, nå svømmer flekksteinbiten inn som Norges nye oppdrettsfisk

Den er beryktet for sitt farlige bitt og stygg å se på. Men det flekkete skinnet bedrar.

Flekksteinbit

FLEKKET KJEMPE: I vill tilstand lever flekksteinbiten fra Barentshavet og sørover til Nordsjøen. Den kan bli 40 år gammel, 180 centimeter lang og veie 26 kilo.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Norge er giganter på eksport av laks og torsk. Kanskje kan flekksteinbit bli neste eksportvinner fra nord?

På Halsa i Meløy kommune drives verdens eneste kommersielle oppdrett av flekksteinbit.

– Flekksteinbiten egner seg best til oppdrett og gir best kvalitet på kjøttet av de tre steinbitartene, sier daglig leder og grunnlegger Willy Sandaa.

Bedriften heter Aminor og er i dag kun syv faste ansatte på fulltid. Men de vokser, og lyser ut tre nye stillinger i disse dager.

Ville produsere noe Kina ikke kunne ta over

Malin Rendal (26) er driftsleder hos Aminor AS. Her mater hun flekksteinbit. De er de enste i verden som driver kommersiell oppdrett av flekksteinbit. På Halsa i Meløy kommune.

Malin Rendal (26) er driftsleder på anlegget på Halsa i Meløy. – Jeg er kanskje litt inhabil, men det er den beste fisken jeg har smakt. Det er havets biff!

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

I mai 2012 la solcelleprodusenten REC Wafer ned sine lokaler i Glomfjord i Meløy kommune.

Bedriften gikk konkurs etter at det kinesiske markedet tok over med billigere produksjon.

Totalt 800 mennesker mistet jobben som følge av konkursen – og Willy Sandaa (40) var én av dem.

Allerede i 2011 begynte han å tenke tanker om å etablere en egen bedrift. En bedrift som skulle ha lokal forankring.

Willy Sandaa (40) er daglig leder og grunnlegger av Aminor AS på Halsa i Meløy kommune. De driver verdens eneste kommersielle oppdrett av flekksteinbit.

Da solcelleselskapet REC gikk konkurs, ville Willy Sandaa skape en ny bedrift - med lokal forankring.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Jeg ville drive verdiskapning og sysselsetting basert på oppdrett. Den lokale tilknytningen var viktig, sier han.

Sandaa sier at i 2011 var det ingen oppdrettsaktører i Meløy med forankring i kommunen.

– Vi vurderte flere arter som passer å drive å oppdrett av i liten skala, og valget falt på flekksteinbiten.

Det var visstnok en art som var enkel å ta opp i store volum relativt raskt, og yngelen er godt utviklet når den klekkes.

Dessuten spiller geografien en viktig rolle.

– Her har vi det naturlig kalde rene vannet som flekksteinbiten vil ha. Den er en arktisk fisk, og det er her den trives best, forklarer han.

Med det håper Sandaa på at Kina ikke skal ta over denne jobben også – slik de gjorde med REC.

Oppdrett av flekksteinbit på Halsa i Meløy. Bedriften heter Aminor. De er eneste kommersielle produsent av flekksteinbit i VERDEN. 
Bildetype
Foto
Grafikk
Illustrasjon
/

Nordlandsbedriften Aminor har så langt investert 45 millioner kroner i jobben med å få fram flekksteinbit som ny oppdrettsart.

Foto: SYNNØVE SUNDBY FALLMYR / NRK

– Ja, det var viktig for oss at lavkostland ikke skulle ha gode sjanser til å ta over produktet, sier han.

Nå har de en konsesjon på 500 tonn flekksteinbit i året, og planlegger å slakte 80 tonn i løpet av 2020.

Meløy kommune, Meløy Utvikling, Nord universiett, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge var med på de første møtene i 2012.

Oppdrett fra a til å

Aminor AS på Halsa i Meløy kommune er verdens eneste kommersielle oppdretter av flekksteinbit. Anlegget er innendørs.

Aminor på Halsa i Nordland er foreløpig verdens eneste kommersielle oppdretter av flekksteinbit.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Alle ledd i oppdrettet skjer på Halsa med sine 1562 innbyggere: fra klekking av rogn til slakting.

– Det er kanskje det mest spennende; at vi får være med å alt. Det eneste vi ikke gjør selv er å kjøre ut fisken, sier driftsleder Malin Rendal (26).

Til tross for at flere i landet har registrert tillatelse til å drive oppdrett av flekksteinbit, er Aminor de eneste i Norge – og i verden – som driver med dette i kommersiell skala. Hvorfor?

– Det har jeg også lurt på. Flekksteinbit har kommet ut som den beste marine arten å drive oppdrett av. Men det regnes også som et nisjeprodukt, kanskje det er forklaringen, sier Willy Sandaa.

I et forskningsprogram med NUMARIO (Nasjonalt utviklingsprogram for marine arter i norsk oppdrett) på tidlig 2000-tallet kom flekksteinbiten best ut som oppdrettsfisk.

– På den tiden ble det bevilget mer penger til utvikling av torsk og kveite, og dermed kom forskningen og utviklingen av oppdrett lengre på kortere tid i forhold til steinbiten, sier han.

Flekksteinbit på rødlista

Malin Rendal (26) er driftsleder hos Aminor AS. Her mater hun flekksteinbit. De er de enste i verden som driver kommersiell oppdrett av flekksteinbit. På Halsa i Meløy kommune.

I 2022 er en ny årgang slakteklar, og planen er da å øke til ti tonn i uken.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Flekksteinbiten er på Verdens naturfonds (WWF) rødliste. Den er altså sårbar for overfiske, og WWF anbefaler folk å styre unna villfanget fisk. Fisket er uregulert og det er for lite kunnskap om bestanden.

– Norge og Island fisker 20-40.000 tonn villfanget steinbit i året. Så det er et kjent produkt, men siden den er rødlistet, vil lovlig villfangst gå ned, sier Sandaa.

Dermed håper han at deres produkt kan bli enda mer ettertraktet.

De ønsker å eksportere fisken til hele verden – og til lokale aktører.

Restaurant Ohma i Bodø er en av flere restauranter som har tilberedt sushi av flekksteinbit.

– Til nå har den solgt seg selv – alt fra New Jersey til Taiwan, sier Sandaa.

– Det er spesielt markedsarbeidet som utfordrer. Vi ser at vi må gjøre et solid stykke arbeid på markedsføringssiden.

Oppdrett av flekksteinbit på Halsa i Meløy. Bedriften heter Aminor. De er eneste kommersielle produsent av flekksteinbit i VERDEN.

Aminor, som driver med oppdrett av flekksteinbit, har i dag en konsesjon på 500 tonn per år.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Så var det arbeidskapitalen – altså penger. Her har bankene vært skeptiske til oppdrett av nye, hvite fiskearter.

Men gründeren opplever nå at bankene er mer på tilbudssiden nå som de kan bevise at det er marked før denne mindre vakre - men visstnok deilige fisken.

Har klokkertro på arten i norsk oppdrett

Selv om bedriften ble opprettet i 2013, ble den første fisken slaktet først i oktober 2019.

De tjener fortsatt ikke penger.

– Fisken vi selger nå har jo generert kostnader i tre-fire år, så vi må drifte minst like lenge etter salg før vi nærmer oss overskudd. Da skal vi også kunne forsvare produksjonskostnadene.

Siden lite eller ingenting var på plass fra før av til å drive oppdrett av flekksteinbit, har det tatt lang tid å komme i gang.

Nå slakter de ukentlig.

– Vi har klokkertro på at arten har sin plass i norsk oppdrett. Det er allerede etterspørsel fra hele verden, men det vil ta tid siden vi bygger fra bunnen.

I dag tar det minimum 36 måneder fra klekking til slakting.

Sjømatrådet har stor tro på oppdrett av flekksteinbit.

Aminor AS er de enste i verden som driver kommersiell oppdrett av flekksteinbit. På Halsa i Meløy kommune.

Flekksteinbiten er en bunnfisk. Hos Aminor er karene bygd i høyden - men selv om de ligger over hverandre, opplever fisken at den ligger på bunnen, siden den har fast grunn under seg. Dermed kan de utnytte plassen godt. Fisken er veldig sosial og trives best tett på andre flekksteinbiter.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Vi forventer å se en økt etterspørsel etter proteiner fra havet fremover. Norge har naturgitte fortrinn for oppdrett i sjø, sier Tom-Jørgen Gangsø direktør for markedsadgang og markedsinnsikt i Norges sjømatråd.

Det krever imidlertid stabile leveranser over tid før arbeidet med å bygge markeder kan starte.

Sjømatrådet sier at det er for tidlig å si noe konkret om potensialet for oppdrett av flekksteinbit, men erfaringen med lakseoppdrett fra den spede begynnelse for 50 år siden frem til i 2019 hvor Norge eksporterte 1,2 millioner tonn laks og ørret til over 100 markeder verden over for 76 milliarder kroner viser det langsiktige potensialet.

Aminor AS er de enste i verden som driver kommersiell oppdrett av flekksteinbit. På Halsa i Meløy kommune.

Globalt er der bare ett oppdrettsselskap som er i gang med kommersiell produksjon av oppdrettet steinbit.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Norge er Europas største fiskerinasjon og verdens niende største, skriver regjeringen på sine nettsider.

Statssekretær Trine Danielsen (H) i Fiskeridepartementet mener det er viktig å få i gang oppdrett og eksport av andre arter fra havet enn laks og torsk.

– Oppdrett av nye arter vil gi nye muligheter for gode produkter og gode jobber i Norge. Flekksteinbit og andre arter er alle aktuelle.

Danielsen sier at departementet allerede gjør en jobb for å legge til rette for oppdrett av andre arter.