–Henter ikke ut potensialet i nord

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, sier han er fornøyd med at samferdselsprosjektene i Nordland følges opp, men sier forslaget til statsbudsjettet ikke legger til rette for å hente ut potensialet i nord. – At Nord Universitet gis en vekst som er lik null, er skuffende. Vi kan ikke bare være fornøyd med at universitet ikke legges ned.