Hopp til innhold

– Trakassering av ferjemannskap fra reisende er et stort problem

Statens vegvesen mottar stadig informasjon om at reisende trakasserer ferjemannskap – i form av både utskjelling og påkjørsler.

– Vi har et mål om at vår virksomhet skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade, og vi ser alvorlig på denne type hendelser, sier Solveig Skogseth-Braathen på ferjeavdelingen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Hun sier at de har hatt dialog med ferjeoperatørene om konkrete tiltak. I tillegg har de laget en kampanjefilm med mål om å forebygge de nevnte handlingene.

– Vår intensjon med kampanjen er å fremme bevisstheten rundt egen trafikantatferd når man reiser med ferje. Vi ønsker å tydeliggjøre arbeidet som ferjemannskapet utfører, og hvem de utfører dette for, sier Skogseth-Braathen.

– Ferjemannskapene sørger for at du kommer trygt frem. La dem være trygge på jobb, legger hun til.

Ferjesambandet Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya
Foto: Arne Flatin / NRK