NRK Meny
Normal

– Samferdselsministeren må presse fylkene

Forbrukerrådet viser i en fersk rapport at Norge er milevis unna Stortingets ønske om én billett for hele landet.

Persontog

LANGT IGJEN: Forbrukerrådet mener vi er milevis unna et landsdekkende kollektivsystem for buss, tog og båt.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Anne Haabeth Rygg

UFORSTÅELIG: Anne Haabeth Rygg, fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet mener det er rart at det ikke blir lagt mer ressurser i et felles system.

Foto: Kjell Håkon K. Larsen / Forbrukerrådet

– Jeg synes nesten det er uforståelig at fylker har brukt mange penger på å kjøpe nesten helt like systemer hver for seg istedenfor å sette ressursene inn på et felles system, forteller Anne Haabeth Rygg, fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet.

Forrige uke ble det enstemmig vedtatt i Stortinget å innføre et felles billettsystem for kollektivtrafikk i Norge. Mandag kom Forbrukerrådets rapport om elektronisk billettering.

Forbrukerrådet har vurdert NSB og de fylkesvise kollektivselskapenes elektroniske reisekort og billett-applikasjoner. Gjennomgangen viser at billettenes virkeområde altfor ofte ender ved fylkenes grenser, og at det er for vanskelig å være billettkjøper mange steder i landet.

– I dag er vi milevis unna målet. Hvis politikerne mener alvor med at flere skal reise kollektivt, må det være lettere å velge å reise kollektivt. Det må også bli lettere å planlegge reisen, gjennomføre og betale for den. Der er vi ikke i dag, forklarer Anne Haabeth Rygg.

Like billettsystemer

I det nye systemet er det snakk om et felles reisekort og et felles app-system som billettbærer, i motsetning til hva de forskjellige fylkene har nå.

Alle fylkesvise kollektivselskap i Norge utenom i Finnmark, samt NSB, benytter elektroniske reisekort som billettbærer. Hos Nordland kollektivtrafikk, kan man for eksempel anskaffe reisekortet «Nordlandskortet» om bord på bussen. Samtidig er det bankterminal om bord på bussene i Nordland.

– Vi har gått gjennom de elektroniske reisekortene og de mobile appene som finnes for å kunne reise kollektivt i Norge, forklarer Anne Haabeth Rygg.

Rapporten viser hvor like de forskjellige programvarene er og at de fleste appene kommer fra samme utvikler/leverandør.

Vanskelig å skape samarbeid

På enkelte steder kan billetten på kortet ditt være gyldig hos flere selskaper. Nordland og Troms flagger for et godt samarbeid, men her er det likevel en stor utfordring mener Forbrukerrådet.

Man kunne tenke seg at fylkene som ikke gjør dette fratas muligheten til å få belønningsmidler.

Anne Haabeth Rygg / Forbrukerrådet

Nordlandskortet og Tromskortet er begge gyldige på tvers av fylkesgrensene, men «Går reisende på buss i Nordland, benyttes reisekort i Nordland som betalingsmiddel, og det samme gjelder for Troms», står det videre i rapporten. Dette innebærer altså at kunden likevel må ha både Tromskortet og Nordlandskortet hvis han vil reise tur-retur med reisekort.

Ansvaret for et felles billettsystem og samarbeid ligger hos de ulike fylkene. Samferdselsministeren må presse fylkene hvis det skal bli noe av, mener Forbrukerrådet.

– Man kunne tenke seg at fylkene som ikke gjør dette fratas muligheten til å få belønningsmidler, at man ser på om de fortsatt får lov til å ha konsesjon til å drive sine fylker. Mindre frivillighet og mer tvang i dette systemet beskriver Haabeth Rygg, som en mulig løsning.