Transportanbefalinger legges fram: – Håper i det lengste på mer enn smuler

Nord-Norge sitter igjen med smuler når samferdselsetatene foreslår hva myndighetene skal bruke penger på de neste 12 årene. Det hevder kilder NRK har snakket med. Se direkte fra pressekonferansen klokka 10.

Nasjonal transportplan 2018-2029

SE DIREKTE: Grunnlaget for Nasjonal transportplan blir lagt frem klokka 10 mandag.

Ordfører Ida Pinnerød i Bodø

Ordfører Ida Pinnerød (Ap)

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Mesteparten av pengene går sannsynligvis til vei- og jernbaneprosjekter på Øst – og Vestlandet. Likevel håper flere av politikerne i nord i det lengste på penger til flere store prosjekter.

En av dem som venter spent er ordføreren i Bodø, som håper på penger til ny flyplass.

– Rullebanen er i ferd med å gå i oppløsning, og det er veldig viktig at vi nå får ei løsning, sier Ida Pinnerød (Ap).

Kan bli flyplassutredning for Bodø

Ny by, ny flyplass

Slik kan 'Ny by, ny flyplass' i Bodø komme til å se ut.

Foto: BODØ KOMMUNE

Klokka 10 i dag legger Jernbaneverket, Avinor, Statens vegvesen og Kystverket fram sine råd for hvilke veier, jernbanestrekninger, lufthavner og havner som bør få sin bit av samferdselsbudsjettet i perioden 2018–2029.

Ifølge kilder NRK har snakket er det lite nytt rundt flyplasstruktur på Helgeland, mens Avinor gir støtte til videre utredning av ny flyplass i Bodø.

– Så langt har vi ikke fått noen negative signaler. Vi tror vi har stor forståelse for prosjektet, slår Pinnerød fast.

Gamle tunneler kan dele landet i to

Lars Kristian Evjenth, ordfører Sørfold

Ordfører i Sørfold Lars Kristian Evjenth, (Ap)

Foto: Sørfold kommune

Et annet prosjekt som etter det NRK erfarer får støtte er ny E6 gjennom Sørfold, som vil koste 8 milliarder kroner.

– Realiteten er at tunnelene er på dispensasjon i dag, i forhold til forskriftene. Så vet vi at E6 i Sørfold utgjør en betydelig svakhet for hele landsdelen.

– Får vi en situasjon der en av tunnelene blir stengt over lengre tid blir Nord-Norge delt i to. Og med omkjøringsalternativene Sverige eller Lofoten så snakker vi om 10–11 timer omkjøring. Så dette er en viktig sak for hele Nord-Norge, sier ordfører Lars Evjenth i Sørfold.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Samfunnsøkonomisk regnestykke

Det er ventet at mye av samferdselspengene går til vei og jernbane i Sør-Norge. Samferdselsdepartementet kom i fjor med sterke føringer for hvilke prosjekter som skal prioriteres.

Blant annet skal lønnsomheten beregnes ut fra hvor mange mennesker som vil få bruk for disse. Likevel håper stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik fra Arbeiderpartiet at Nord-Norge slipper å sitte igjen med smuler og dårlige veier.

Kjell Idar Juvik

Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap)

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Jeg håper fortsatt at det ikke stemmer. For vi har greid å få til et løft for hele Nord-Norge i den transportplanen vi nå er inne i.

– Men det er klart at med de føringer som er lagt fra regjeringa om at det skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt, så er jeg bekymra. For vi er ikke den mest folksomme delen av landet, men det er utrolig viktig at vi får styrka infrastrukturen også i Nord-Norge.

Samferdselsdepartementet har ikke ønsket å kommentere saken før etter at grunnlaget for Nasjonal transportplan blir lagt frem klokka 10 mandag.