– Forbundet med høy risiko å kjøre motorsykkel i sommertrafikken

I disse tider er motorsykkelførere ekstra utsatt for alvorlige hendelser i trafikken, mener Trygg Trafikk. Men motorsyklistene mener ulykkene som oftest er bilistenes feil.

Det er forbundet med høy risiko å kjøre motorsykkel i sommertrafikken, mener Trygg Trafikk.

John-Tore Rudborg i Norsk Motorcykkel Union tar sikkerheten på alvor når han er ute og kjører med sin Yamaha motorsykkel.

John-Tore Rudborg

John-Tore Rudborg viser fram noe av sitt personlige sikkerhetsutstyr.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

John-Tore Rudborg i Norsk Motorcykkel Union viser fram sin Yamaha motorsykkel med rundt 120 hestekrefter. Han er opptatt av sikkerhet, og gjør det han kan for å beskytte seg dersom uhellet skulle være ute.

– Når det først skjer en ulykke, kan det i noen tilfeller ende katastrofalt. Vi sitter ute og er vår egen støtfanger. Smeller det, så taper vi.

– Hvordan har du beskyttet deg selv?

– Personlig har jeg gode sko, jakke, bukse, hansker, vest med farger for ekstra synlighet i trafikken samt ryggskinne under jakken. Hjelm er det eneste som er påbudt, og jeg har valgt en i hvit farge som vises relativt bra.

– Motorsykkelførere mer utsatt for ulykker

Harald Heieraas

Harald Heieraas i Trygg Trafikk.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Å være godt utstyrt med tanke på sikkerhet kan være lurt, for nå i sommertrafikken kan det være ekstra farlig å kjøre motorsykkel.

For selv om motorsykkelførerne kjører færre kilometer enn bilene, involverer en femtedel av dødsulykkene her i landet motorsykkelførere, forteller Harald Heieraas i Trygg Trafikk.

– Å ferdes på motorsykkel i trafikken er ofte forbundet med høy risiko. Det er nok mange årsaker til det. En av årsakene er at de drukner i det øvrige trafikkbildet med biler og lastebiler, sier han.

Heieraas peker også på det faktum at mange kjører langt i sommer – gjerne mange timer i strekk, noe som kan gjøre det vanskelig å holde fokus.

– I tillegg er motorsykkelførere relativt ubeskyttet dersom noe skulle skje.

Mener bilistene må ta mer hensyn

I juli har det vært to dødsulykker på veiene i Nordlandden ene av dem på Jennestad i Vesterålen var med motorsykkel. Men MC-førerne er ikke verre enn andre i trafikken, mener Trygg Trafikk.

– Jeg tror ikke vi skal si at de er verre trafikanter enn andre. Det er nok mange motorsyklister som ikke har respekt for fartsgrensa, på samme måte som førere av andre typer kjøretøyer.

Motorsykkelfolket mener på sin side at andre trafikanter må bli bedre til å ta hensyn til dem.

– Hvis man ser på ulykker mellom bil og motorsykkel, så er det statistisk sett slik at det i åtte av ti tilfeller er bilisten som ikke har overholdt vikeplikten. Da går det hardest ut over motorsyklisten, avslutter han.

Video av trafikkulykke 11.07

I helgen kjørte en motorsykkel av veien på Jennestad, i Sortland kommune. Føreren omkom.