Teknologirådet: – Droner kan redde liv i Arktis

– Droner kan gjennomsøke store havområder i dårlig vær uten å sette menneskeliv i fare, og er godt egnet for søk og redning i Arktis, sier prosjektleder Åke Refsdal Moe i Teknologirådet.

Sivil aktivitet i arktis

STØRRE AKTIVITET: Aktiviteten i Arktis kommer til å øke kraftig i årene fremover. Issmeltingen gir mer trafikk enn tidligere. I 2012 gikk 46 skip gjennom Nordøstpassasjen, mens forskere tror inntil 25 prosent av skipene mellom Europa og Asia vil bruke denne ruten i 2030.

Foto: US European Command

Åke Refsdal Moe

– Droner kan overvåke og samle inn data enklere, raskere og billigere enn fly og helikoptre, sier prosjektleder Åke Refsdal Moe i Teknologirådet.

Foto: Teknologirådet
Kongsfjorden på Svalbard

Aktiviteten i Arktis kommer til å øke kraftig i årene fremover. Issmeltingen gir mer trafikk enn tidligere.

Foto: Peter Thor / Polarinstituttet

Sammen med en ekspertgruppe har Moe skrevet en rapport om droner som skal leveres til regjeringen med råd om hvordan droneteknologien kan utnyttes i Arktis.

– Norske forskningsmiljøer ligger allerede godt an innen droneteknologien. Vi har den arktiske erfaringen gjennom operasjoner i Arktis og mange ser allerede til Norge, sier Moe til NRK.

Aktiviteten i Arktis kommer til å øke kraftig i årene fremover. Issmeltingen gir mer trafikk enn tidligere. I 2012 gikk 46 skip gjennom Nordøstpassasjen, mens forskere tror inntil 25 prosent av skipene mellom Europa og Asia vil bruke denne ruten i 2030.

80 prosent av all skipstrafikk i Arktis går gjennom norske farvann.

– Norge har en ambisiøs nordområdestrategi. Vi har også sammen med andre arktiske land skrevet under en avtale om ansvar for søk og redning i Arktis som trådte i kraft i år, men som vi mangler kapasitet til å følge opp.

Den økende aktiviteten i Arktis nå skaper større krav til miljøberedskap og redningskapasitet.

– Teknologirådet mener at droner kan bli en viktig del av framtidens redningsberedskap, sier Moe til NRK.

Søk og redning i Arktis

Ved å kombinere søk ved hjelp av droner og redning ved hjelp av bemannede fartøy som båter og helikoptre, kan man enkelt og forholdsvis rimelig få en stor økning i kapasiteten, mener Moe.

– Droner med varmesøkende kameraer og automatiske søkesystemer kan tråle store havområder og takle langvarige flyvninger i dårlig vær, uten å slite ut mannskapet eller sette livene deres i fare. En annen fordel er at kostnadene er mye lavere enn for bemannede helikoptre, sier Moe.

– Kan ikke erstatte mennesker

Avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli ved HRS Nord-Norge

– Droner vil uansett ikke erstatte det personellet og de ressursene vi har i dagens redningstjeneste, sier avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Foto: Hovedredningssentralen

Droner er ubemannede luftfartøy som kan fly delvis på egen hånd. De kan være store og små, fly kort og langt, og selv om de ofte forbindes med militær bruk, skjer den store veksten nå i andre sektorer.

En av ekspertene bak rapporten er Bent Ove Jamtli, som er avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge. Han mener droner kan gjøre redningsarbeidet i Arktis mindre risikabelt.

– Droner vil uansett ikke erstatte det personellet og de ressursene vi har i dagens redningstjeneste. Vi ser først og fremst at droner kan brukes til å søke i store områder med sensorer. De kan også bringe ut nødutstyr som gjør at vi kan holde dem i live inntil vi kan evakuere dem, sier han til NRK.no.

Arktis perfekt for testing av droner

Overvåkning og trusler mot personvernet er én innvending mot utstrakt bruk av sivile droner, risiko for ulykker ved at droner kolliderer med andre fartøy, en annen.

– Personvernutfordringer og ulykkesrisiko er mindre i nordlige havområder enn over fastlandet. Derfor peker maritime søk- og redningsoperasjoner i Arktis seg ut som et godt område å skaffe seg norske erfaringer på, med store positive virkninger og få ulemper, sier Moe.

Overvåking med droner

OVERVÅKING: Droner er ubemannede luftfartøy som kan fly delvis på egen hånd. De kan være store og små, fly kort og langt, og selv om de ofte forbindes med militær bruk, skjer den store veksten nå i andre sektorer.

Foto: Ross D. Franklin / AP