– Barn skal ha én vaksine-dose

Folkehelseinstiuttet snur, nå skal barn under ti år likevel ikke svinevaksineres to ganger.

Liten gutt får svineinfluensa-vaksine

EN DOSE NOK: En vaksinedose ser ut til å gi tilstrekkelig beskyttelse for de aller fleste barn og voksne.

Foto: Jose Luis Magana / Scanpix/AP

Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk har gjennomgått foreliggende data om effekt og bivirkninger av pandemivaksinen Pandemrix.

– Konklusjonen er at én vaksinedose gir tilstrekkelig beskyttelse for Dermed går vi bort fra tidligere anbefalinger om to vaksinedoser til barn under ti år. Personer med nedsatt immunforsvar anbefales fremdeles å ta to doser, med minimum tre ukers mellomrom, sier assisterende fylkeslege Eli Løkken i Nordland.

Bivirkninger av to doser

Eli Løkken, assisterende fylkeslege i Nordland

Personer med nedsatt immunforsvar anbefales fremdeles å ta to doser, sier Eli Løkken.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Tidligere anbefaling har vært å gi to doser Pandemrix til barn under 10 år.

– I tillegg viser data at dose nummer to gir noe mer feber, smerter i armen og andre lokalreaksjoner hos små barn. Derfor endres nå anbefalingen til å være én vaksinedose for alle unntatt de som er i risikogruppen. For dem som allerede er vaksinert med to doser, vil endringen i anbefalingen ikke ha noen betydning, sier Løkken.

80.000 syke

Anslagsvis 850.000 nordmenn kan ha blitt syke av svineinfluensa, men per dato viser tallene at influensanivået nå ligger på sesongnormalen.

Antall personer i Norge som er smittet av ny influensa A (H1N1) totalt er riktignok svært usikkert fordi mange syke ikke kontakter lege og de færreste laboratorietestes, påpeker helsemyndighetene i sin siste statusrapport på pandemi.no

Per 9. desember, den foreløpig siste oversikten, er 27 personer er bekreftet døde av svineinfluensa i Norge.

Ny bølge i januar-februar

– Vi kan ikke utelukke at det kommer en ny bølge i januar-februar. I så fall er det veldig mange som er beskyttet, enten ved at de har vært syke eller er vaksinert. Jo større andel av befolkningen som er vaksinert og immune, jo større er sjansen for at vi kan stoppe en ny bølge. Derfor oppfordrer vi folk til å ta vaksinen, sier Løkken.

Innen utgangen av inneværende uke regner helsemyndighetene med å ha sendt ut i alt 3,1 millioner doser til kommuner og helseforetak. Det betyr vaksiner til minst 57 prosent av innbyggerne.