400 år gammelt testamente sikrer julebaksten til «dommedags ettermiddag»

På 1600- tallet ble en ung prestefrue så grepet av fattigdommen i fiskeværene i Vesterålen at hun bestemte seg for å gi nødstilte i nord en årlig julegave – til evig tid.

Derfor får Øksnes kommune i Nordland 600kg mel hvert år.

Prestefru Ingeborgs legat fra 1621 gjør at Norgesmøllene til evig tid må sende julemel til Øksnes. Her er årets mel kommet til NAV-kontoret, hvor Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen sørger for at det blir delt ut til trengende i kommunen.

– Fru Ingeborgs årlige julegave kommer fortsatt til nytte, nesten 400 år etter at hun skrev testamentet, sier kirkeverge Tore Christiansen i Øksnes.

På sitt dødsleie i Bergen i 1621 testamenterte Ingeborg Mikkelsdatter 500 riksdaler til Domkirken i Bergen, mot at kirka hvert år, og «til det evindelige», skulle sende 600 kilo mel til de fattige og trengende i nordlandskommunen.

Ble grepet av fattigdommen nordpå

Mel til de fattige i Vesterålen, i all evighet. Teaterstykke

I 2000 ble det også laget en teaterforestilling i Øksnes i Vesterålen om den over 400 år gamle legathistorien. Slik så man for seg den unge prestefruen Ingeborgs Mikkelsdatter i sine gjerning blant fattige fiskerfamilier.

Foto: Mona Gingstad / NRK
Fru Ingeborg Mikkelsdatter

Bergenserne har ved flere anledninger prøvd å kvitte seg med mellegatet, som for øvrig er det eldste i sitt slag i Norge.

Foto: Faksimile Bladet Vesterålen
Legatet til fru Ingeborg Mikkelsdatter

Prestefru Ingeborg Mikkelsdatters dokument fra 1621.

Det er ikke så mye man vet om fru Ingeborg Mikkelsdatter. Men ifølge historien var hun prestefrue og bodde en tid i Øksnes. Livet for kystbefolkningen var hard for bønder og fiskere på 1600-tallet. Mange fiskere forsvant på havet, og unge enker med store barneflokker ble sittende tilbake i stor fattigdom. Den unge prestefruen ble grepet av nøden i fiskesamfunnene.

Da prestefamilien etter hvert flyttet sørover og fortsatte sitt kall i Bergen Domkirke, opprettet fru Ingeborg legatet som skulle hjelpe fattige i Vesterålen.

Bergenserne forsøkte å vri seg unna

Opp gjennom historien har bergenserne flere ganger forsøkt å kvitte seg med mel-legatet, som faktisk er det eldste av sitt slag i Norge. Men etter en dom i Høyesterett i 1849 ble det avgjort at melet skulle leveres så lenge det var fattige i Øksnes, om så til «dommedags ettermiddag».

Pengene er for lengst brukt opp, og i dag er det Norgesmøllene som har ansvaret for at meltradisjonen holdes i hevd.

– Legatet er tomt, men vi opprettholder tradisjonen. Hvor lenge det er til dommedags ettermiddag er det ingen som vet, men vi skal stille opp så lenger Norgesmøllene er i drift. Dette er en kuriositet, som vi synes er veldig hyggelig, sier salgs- og markedsdirektør Jan Erik Eikeland i Norgesmøllene.

Jan Erik Eikeland Salgs- og markedsdirektør, Norgesmøllene

Salgs- og markedsdirektør Jan Erik Eikeland i Norgesmøllene har ingen planer om å slutte å sende mel til Nord-Norge.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Flyktninger

Denne uka var julemelet på plass i Øksnes. Distribusjonen er det NAV som står for.

Melet fra prestefru Ingeborg er et sikkert tegn på at jula er like rundt hjørnet. Det er en hyggelig førjulstradisjon, sier enhetsleder Leif Henriksen i NAV.

Han synes det er spennende å være en del av en snart 400 år gammel tradisjon.

Det er jo litt morsomt at bergenserne har forsøkt å komme seg unna prestefruens testamente, sier Henriksen.

Takknemlige mottakere

Ifølge kirkeverge Tore Christiansen i Øksnes er det ikke noe problem å få avkastning på melgaven.

– Melet blir hentet og brukt til jul. Mottakerne er alt fra enslige forsørgere med lav inntekt, flyktningfamilier og folk som sliter med rus og psykiatri. Fru Ingeborgs siste vilje var at det skulle vare til evig tid, sier kirkevergen.

Småbåthavna på Myre

Det er lite i havna på Myre i Øksnes som minner om fattigdom. Men melgaven fra Bergen kommer godt med, ifølge kirkeverge Tore Christiansen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK