32 av 37 studenter strøk på matteeksamen – nå beklager universitetet

Da Nord universitet gjennomførte forkurs i matematikk og eksamen for potensielle lærerstudenter på tre ulike studiesteder i sommer, strøk de fleste av studentene. Nå legger universitetet seg flat.

Biblioteket HiNT, Levanger

Studenter ved Nord universitet reagerer på gjennomføringen av forkurset i matematikk i sommer. Her fra Levanger.

Foto: HiNT

Regjeringen har skjerpet karakterkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene. Fra i høst må en ha minimum karakteren fire i matte fra videregående skole for å starte på lærerstudiet.

I sommer har de med karakter tre fra videregående fått tilbud om å ta sommerkurs og deretter avlegge prøve for å vise at man har kunnskaper som tilsvarer karakteren fire.

Men resultatene har vært nedslående. Ved studiested Nesna strøk tre av tre studenter, i Bodø strøk 10 av 11 mens ved Levanger i Nord-Trøndelag strøk 19 av 23, skriver Khrono.no.

Tallene på landsbasis er ikke stort bedre, med tre av fire stryk på eksamen, skriver Nordlys.

Reagerer

Fravær

«Det oppsto særlig problemer rundt oppgavene som skulle gjøres på data; her fikk mange feilinformasjon om innlevering og format. Dette førte til mye rot under utskriving og innlevering», skriver studentene i leserinnlegget. Illustrasjonsfoto.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Nå reagerer studentene. I et leserinnlegg i Trønder-Avisa har 58 studenter fra ulike universiteter og høgskoler signert et leserinnlegg, hvor de beskriver en situasjon med lite eller ingen undervisning på studiestedet samt utilgjengelige lærere og kontaktpersoner.

På selve eksamensdagen skal det ha vært mye rot. Studentene skriver blant annet at eksamensvaktene og de eksamensansvarlige hadde altfor lite kjennskap til eksamensgjennomføringa de var satt til å ta hånd om.

Silje Amalie Aasvik

For Silje Amalie Aasvik er det å bli lærer en viktig drøm. En drøm som enn så lenge er satt på vent. Hun mener blant annet at mengden oppgaver de fikk ikke stod i forhold til tiden de hadde til rådighet.

Foto: Privat

– Rammene rundt var så uprofesjonelle som man får det. Vi fikk for lite undervisning, de har vært for trege med å gi informasjon, gjennomføringen av eksamen var dårlig og det har generelt vært mye tull, sier Nora Grøtting Espestøyl til Trønder-Avisa, som gjennomførte kurs og eksamen på Nord universitets avdeling i Levanger.

Silje Amalie Aasvik fra Dønna gjennomførte tilsvarende opplegg under veiledning fra studiestedet i Bodø. Hun frykter studieplassen røk som følge av eksamensrot.

– Sortering av papirer som ble tatt rett fra eksamenstida, usikkerhet rundt hva som var riktig eksamenskode samt ny informasjon som ble gitt underveis, førte til tap av mye verdifull tid som kunne vært brukt til å kvalitetssikre besvarelsen, sier Aasvik til NRK.

Beklager

Dekan for lærerutdanningen ved Nord universitet, Egil Solli, sier til Trønder-Avisa at de legger seg helt flate og beklager overfor studentene. Både når det gjelder eksamensavviklingen, og selve gjennomføringen av studiet.

Bjørn Olsen er rektor

– Vi skal se nærmere på hva som skjedde og hva vi bør ta ansvaret for og hva andre eventuelt bør ta ansvaret for, sier rektor Bjørn Olsen. Han mener også at man må fokusere mer på mattekravet tidlig i den videregående skole.

Foto: NORD UNIVERSITET

Rektor Bjørn Olsen sier til NRK at de tar kritikken på største alvor, og at de vil ta en evaluering for å finne ut hva som gikk galt.

– Dette er selvsagt beklagelig, men er nok en kombinasjon av flere uheldige faktorer. Vi hadde litt dårlig tid fra beslutninga om karakterkravet kom, noen studenter fikk kanskje ikke tilstrekkelig tid til forberedelser og i tillegg ble dette gjennomført på sommeren, sier Olsen.

Han har forståelse for at studentene synes det er ille å stryke.

– Det rådet jeg har er at de forsøker å forbedre sin karakter innenfor matte. Så er de hjertelig velkommen som studenter hos oss.

– Er dette karakterkravet dumt med tanke på faren for lærermangel?

– På kort sikt kan man få en effekt av redusert søking. Men på lengre sikt tror jeg nok at dette bidrar til å øke antall gode lærere gjennom økt attraktivitet for yrket. Og det er viktig.

  • Fungerende kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker sier til Trønder-Avisa at de vil evaluere gjennomføringen av forkursene.