Hopp til innhold

Rystet over antallet reinpåkjørsler

Så langt i vinter er 220 reinsdyr påkjørt på jernbanelinja bare i Grane. Nå vil Samferdselsdepartementet ha klarhet i hvordan handlingsplanen blir fulgt opp av Jernbaneverket.

Skadet rein

Så langt i vinter er 220 reinsdyr påkjørt på jernbanelinja bare i Grane kommune.

Foto: Torstein Appfjell

Utviklinga med mange reinpåkjørsler på Nordlandsbanen den siste uka er urovekkende ifølge politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Sigrid Handegard.

– Svært uheldig

Hun vil nå diskutere den alvorlige situasjonen med Jernbaneverket. Så langt i vinter er 220 reinsdyr påkjørt på jernbanelinja bare i Grane kommune.

– Det er ei utvikling som er svært uheldig. Vårt mål er å redusere antall dyrepåkjørsler, både ut fra de lidelser som det påfører dyrene, tapet som reindriftsnæringa opplever, men også situasjonen for lokomotivførerne.

– Vi vil i første omgang ta opp med Jernbaneverket hvordan handlingsplanen blir fulgt opp, sier Handegard.

Om to uker møter Sametinget samferdselsdepartementet for å diskutere alle reinpåkjørslene som har vært i vinter. Det er ventet at Sametinget vil kreve at det settes opp gjerder langs jernbanen.

– Jernbaneverket somler
Bjørn Ivar Lamo, Grane AP

Ordfører i Grane, Bjørn Ivar Lamo (Ap) skal i møte med Samferdselsdepartementet 15. mai.

Foto: Lars.Petter Kalkenberg

Grane kommune på Helgeland har så langt vært hardest rammet av vårens påkjørsler. Ordfører Bjørn Ivar Lamo (Ap) mener Jernbaneverket somler med å få satt opp gjerder.

– Vi føler at de drar ut en tragisk situasjon og at Jernbaneverket ikke tar tak i dette. Om de ikke får gjerdet inn hele strekningen, så må de i hvert fall begynne, sier han.

Men denne kritikken preller fullstendig av på Jernbaneverket.

– Politikerne vet jo at det er laget en handlingsplan for å forhindre dyrepåkjørsel og den er startet for fullt i år. Vi bruker en prioritering som er gjort fra reindriftsforvaltningen, sier assisterende banesjef Jan Birger Almåsbro på Nordlandsbanen til NRK.no.

– Skal møte Samferdselsdepartementet

Men dette synes ikke ordføreren i Grane er godt nok, og har derfor bestemt seg for å ta dyretragediene et skritt videre opp i systemet.

Den 15. mai har han fått i stand et møte med Samferdselsdepartementet, for de store tapene som har rammet reindriftsnæringa i området kan ifølge ordføreren få store konsekvenser:

– Hvis man kjører videre med samme tap som vi har hatt i år, er det en fare for hele den sørsamiske kulturen, og det har vi ikke råd til, sier Lamo.