Hopp til innhold

100 mrd. fra Nordlandssokkelen

Statoil vil om to år ha utbyggingsplanene klare for gassfeltet utenfor kysten av Nordland. «Luva» og nabofeltet «Gro» kommer til å koste 100 milliarder kroner å bygge ut.

Kart Luva

GASSEN LIGGER DER: Statoil har funnet gass på «Luva»-feltet, men det har vært usikkert om selskapet ville bygge ut, ikke minst fordi gassmarkedet er svakt akkurat nå.

Foto: StatoilHydro

Nord i Norskehavet, på det mange kaller Nordlandssokkelen, er det funnet så store mengder gass og olje, at oljeindustrien nå ser på denne petroleumsregionen som selve framtida for olje- og gassutviklingen i Nord-Norge.

Viktig for næring som sliter

– Nå er Statoil i regnefasen for Luva-kostnadene, og dersom også det spennende «Gro»-feltet også bygges ut, vil det investeres 100 milliarder kroner i disse to utbyggingene, sier Arvid Jensen i oljenæringens interesseorganisasjon, Petro Arctic.

Og for en hardt rammet oljeindustri gir dette håp om nye oppdrag.

Arvid Jensen mener sokkelen utenfor Nordland blir mer og mer viktig for hele den norske petroleumsvirksomheten.

– «Luva» og «Gro» kommer til å bli bygd ut. Neste år er BP i produksjon på Skarv-feltet, og det er andre spennende blokker det skal prøvebores i, sier Jensen, som selv bor i Hammersfest, der effektene av «Snøhvit» - og nå snart «Goliat» utbyggingene, har forandret byen.

Statoil kommer

Statoil har funnet gass på «Luva»-feltet, men det har vært usikkert om selskapet ville bygge ut, ikke minst fordi gassmarkedet er svakt akkurat nå.

Men på årsmøtet til Petro Arctic, var Statoil mer offensiv. Hege Marie Nordheim, som leder Statoils Nordområdeinitiativ, sa der at både Statoil og partnerne på «Luva» nå tror at funnet kan utnyttes kommeriselt.

– Vi ser nå på kostnadene, og både vi og partnerne tror funnet er økonomsk kommersielt. Det er store nok volumer til at vi ser økonomi i feltet, sier hun.

Statoil vurderer nå alle muligheter for hvordan feltet skal utvikles.

– En beslutning om hvordan vi skal gjøre det, kommer om et par år, sier hun.