Hopp til innhold

100 døde ærfugler på Andenes

Ærfugl dør som fluer i havna på Andenes – årsaken er uklar.

Havneleder Odd Bernt Mevold

DØDE FUGLER: Havneleder Odd Bernt Mevold har funnet over hundre døde ærfugler i havneområdet.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

I havneområdet på Andenes i Nordland er det til vanlig et rikt fugleliv, men nå dør ærfuglene som fluer. Havneleder Odd Bernt Mevold sier til Andøyposten at fuglene fryser i hjel uten at han har noen forklaring på hvorfor dette skjer.

Se video:

Video Døde ærfugler på Andenes

Bare siden nyttår har Mevold registrert over hundre døde ærfugler i havna.

– Det ser ut som de fryser ihjel. Vi har fått veterinæren til å sende inn noen av fuglene til obduksjon for å finne ut hva som feiler dem. Nå ser vi lite til fuglene som til vanlig er utenfor moloanlegget, så vi er litt bekymret, sier Mevold.

Ærfugl er en av våre tallrike sjøfugler og en av de få som er utbredt langs hele norskekysten.

Kan være forgiftning

 Forsker Tycho Anker-Nilssen

Forsker Tycho Anker-Nilssen

Foto: Kari Skeie / NRK

Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, Tycho Anker-Nilssen, mener det kan være tre årsaker til at sjøfugl strander døde i større mengder. Olje, matmangel eller forgiftning.

– Det er viktig å få avdekket årsaken til dette, særlig når omfanget er såpass stort. Det er ikke mange episoder med tilsvarende stort omfang rapportert i norske områder, sier Anker-Nilssen.

Anker-Nilsen tror ikke årsaken kan være oljesøl og at matmangel i havnebassenget på denne tiden er usannsynlig.

– Forgiftning kan være forklaringen, og da er det jo kilden til den forgiftningen som er interessant.

Anker-Nilssen forklarer videre at forgiftning kan skje hvis forgiftede agler spises av fugl, hvis det er mye bakterier fra avfall som råtner på havbunnen eller at det er miljøgifter i området.

Avmagret, men vet ikke hvorfor

Veterinær Harald Fodstad har sendt et par av fuglene inn til obduksjon i Harstad og de foreløpige resultatene viser at fuglene var avmagret.

– Det ser ut som at dødsårsaken er matmangel, men at de ikke finner nok mat er jo rart i og med at dette er en stor fiskerihavn, sier Fodstad.