NRK Meny
Normal

- Umulig å gjennomføre

Hattfjelldal kommune må kutte et helt skolebudsjett for å dekke Terra-tapet over fire år slik Kommunaldepartementet krever.

Terra-ordfører Asgeir Almås (Ap) i Hattfjelldal sier at det er umulig å kutte 88 millioner på fire år. Det årlige budsjettet i kommunen ligger på 100 millioner kroner. 

Asgeir Almås

MÅ KUTTE: Det kan bli omfattende kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne i Hattfjelldal. - Umulig å kutte så mye, sier ordfører Asgeir Almås.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

- 22 millioner kroner i året er ikke gjennomførbart. Summen tilsvarer mer en skolebudsjettet her i kommunen, sier Hattfjelldal-ordfører Asgeir Almås til nrk.no.

Ny tidsfrist

Terra-kommunene som har tapt hundretalls millioner kroner på amerikanske obligasjoner, får fire år på seg til å dekke inn tapet.

Kommunal- og regionaldepartementet har besluttet at tapet skal føres i 2007. Deretter får kommunene fire år på seg til å dekke det inn. Departementet utelukker ikke at det kan gå ut over tjenestetilbudet i kommunene.

Departementet pålegger nå kommunene å føre regnskap over tapene de får etter plasseringer i amerikanske verdipapir over bare fire år. Det betyr at kommunane bare får fire år på å dekke inn tapene etter å ha investert i amerikanske obligasjonar.

Umulig

Ordfører Asgeir Almås seier at det er en umulig oppgave for kommunen.

- Departementet har bedt fylkesmennene følge opp de berørte kommunene og påse at de kan opprettholde tjenestetilbudet på et forsvarlig nivå. Men det sier selv at det ikke er gjennomførbart.

Nytt møte med Kleppa

Almås og de sju andre Terra-ordførerne skal ha et møte med kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) 12. februar.

- Jeg setter min lit til at vi kan komme fram til en løsning som er mulig å gjennomføre i praksis, sier Almås.

Vett og forstand

 

Almås minner om at departementets beslutning bygger på gjeldende regelverk.

- I første omgang må departementet følge regelverket, men jeg har forhåpninger om å komme i en fornuftig dialog med departementet.

Han mener departementet må gi en slags dispensasjon fra gjeldende regelverk og tidsfristen på fire år dersom kommunene skal makte å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud.

 

- Denne saken er så spesiell at det må kunne åpnes for å bruke vett og forstand, sier Almås til nrk.no.