- Tar ikke menneskelige hensyn

Earnest Pemba fra Malawi kan få nytt nyre av kona og dermed redde livet, men norske myndigheter nekter. – Her tar man ikke menneskelige hensyn, sier pasientombudet i Nordland.

Earnest Pemba fra Malawi er nyresyk. Her med kona Grace

Nyresyke Earnest Pemba fra Malawi og hans kone Grace, som ikke får gi mannen sin nytt nyre.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Også Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, er svært kritisk til myndighetenes håndtering av saken.

– Noe sånt skal en familie slippe å oppleve i Norge, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS.

Tirsdag fortalte NRK om nyresyke Earnest Pemba i Bodø, som blir nektet å ta i mot en frisk nyre fra kona fordi hun ikke har oppholdstillatelse. Neste uke kastes både kona og barna ut av landet - mens han får bli.

– De tolker for strengt

Ann-Magrit Austenå mener politikerne må fortelle Utlendingsnemda at de tolker lovene for strengt.

– De må få noen klare signaler om at denne strenge praksisen ikke er det som er ønsket, sier hun.

Utlendingsnemnda mener at vilkårene for familiegjenforening ikke er oppfylt, fordi Earnest Pemba ikke kan forsørge familien. UNE sier også at det ikke foreligger sterke nok menneskelig hensyn til å innvilge familiegjenforening.

– Jeg kan ikke forstå at det kan foreligge sterkere menneskelige hensyn enn spørsmål om liv og død, som en situasjon med nyresvikt er, sier Austenå.

– Snur saken på hodet

Austenå mener UNE har snudd spørsmålet om utøvelse av skjønn på hodet.

– Det virker som de bare kan gjøre vedtak som er strenge og enda strengere fordi det finnes andre som også er i en vanskelig situasjon. Det ser ut som de bare forholder seg til at det også finnes andre vanskelige saker, i stedet for å ta menneskelige hensyn i hver enkelt sak, sier hun.

– Et umulig valg

Begge nyrene til Earnest Pemba er ødelagte, han står i kø for donornyre, men det kan ta flere år. 4 ganger i uka, og 4 timer hver gang må han til sykehuset i Bodø for å rense blodet gjennom dialysebehandling.

Hans kone vil gi ham ei nyre, men siden hun ikke er norsk statsborger sier loven nei.

– Det er en Catch 22-situasjon. Jeg er svært privilegert som får livsviktig dialysebehandling i Norge. Uten den ville jeg vært død for lenge siden.
Men jeg lever for familien min. Og reiser jeg med dem til Malawi, vil jeg dø uansett. Det er et umulig valg, sier en fortvilt Earnest Pemba til NRK.no.

– Må tenke økonomisk

Austenå minner også UNE om at det kan være økonomisk lønnsomt å ikke være regelryttere i denne saken.

– Her er det rett og slett mulig å tenke samfunnsøkonomisk. Å ha en pasient gående i dialyse er en kostbar behandling. Her har de muligheten til å få tak i en frisk nyre, og gi mannen mulighet til å ta ansvar for seg selv om familien, sier hun.

Pasientombud i Nordland, Inger Marie Sommerseth synes norske myndigheter stiller seg selv i et svært underlig lys.

- Har samme rett til helsehjelp

– Earnest Pemba har akkurat samme rett til helsehjelp som andre. Pasientrettighetsloven gjelder også for ham. Jeg stiller meg derfor undrende til at hans kone ikke kan få donere et nyre til ham, slik at han kan bli frisk og komme seg i jobb for dermed å kunne forsørge familien. Her tar man ikke menneskelige hensyn, sier Sommerseth.

Pasientombudet i Nordland sier at hun her har oppfatning av at regelverket ikke er tilpasset en slik situasjon som Earnest Pemba er havnet i.

– I helsesaker har det vært praksis å bruke skjønn og legge til grunn humane sider for derved å kunne gi nødvendig helsehjelp. Det er underlig at man her rir prinsipper. Her må utlendingsmyndighetene se på saken og ta inn over seg at pasientrettighetsloven gjelder også for Earnest Pemba, sier Pasientombud i Nordland, Inger Marie Sommerseth.