Hopp til innhold

- Rasering av fødetilbudet

- Det er det glade vannvidd at Nord-Norge kun skal ha to fullverdige fødetilbud, mener Frp.

Fyrste nestleiar i Arbeids-og sosialkomiteen Kenneth Svendsen (FrP)

- Det er en utopi at Helsetilsynet kun vil ha to sykehus med fødeavdelinger i hele Nord-Norge, sier Kenneth Svendsen (Frp).

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Alle fødeavdelinger, bortsett fra Bodø og Tromsø, ligger an til å bli fødestuer - styrt av jordmødre, dersom Helsetilsynet får viljen sin.

- Utopi

Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen fra FrP raser mot forslaget:

- Det er en utopi at Helsetilsynet får viljen sin om kun fødeavdelinger i hele Nord-Norge. Det finnes ikke bevis for at det er mer risikofylt å føde ved en liten fødeavdeliling, sier Svendsen.

Vedtak fra 2001

Allerede i 1997 sa Statens Helsetilsyn at det er for lite med under 400 fødsler i året på ei fødeavdeling. Hovedårsaken er mangel på faste spesialister på de små fødeavdelingene.

I 2001 vedtok Stortinget å følge rådet fra ekspertisen, men da med å ta visse geografiske hensyn. Men siden har lite skjedd. I Nord-Norge er fødeavdelinga i Mosjøen omgjort til fødestue, noe som har skapt mye rabalder.

Nå foreslår Helsetilsynet å legge ned fødeavdelinger som har mindre enn 500 fødsler i året, noe som betyr at det kun Bodø og Tromsø beholder sine fødeavdelinger.

Fødeavdelinger med under 500 fødsler per år

Nord-Norges minste fødeavdelinger

Antall fødsler i 2007

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Harstad

405

Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos

389

Helse Finnmark HF, Klinikk Hammerfest

379

Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen

343

Helgelandssykehuset HF Rana

330

Nordlandssykehuset HF Vesterålen

297

Helse Finnmark HF Klinikk Kirkenes

235

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Narvik

233

- Flere gynekologer

- Dette er å snu problemstillingen på hodet. Istedenfor å si at vi må legge ned fordi vi mangler fagfolk, bør vi sette alle kluter til å skaffe flere gynekologer og tilrettelegge for å opprettholde fagtilbudet ved lokalsykehusene, sier Svendsen.

- Må se på Nordland

Stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (SV) sitter i helsekomiteen på Stortinget. Han tror ikke politikerne på Stortinget vil støtte det kontroversielle forslaget fra Helsetilsynet.

Olav Gunnar Ballo

AVDRAMATISERER: Olav Gunnar Ballo (SV).

Foto: Morten Holm / Scanpix

- Jeg tror det er grunn til å avdramatisere. Et enstemmig Storting har sagt at man skal ta geografiske hensyn i denne saken. Ingen partier på Stortinget mener at man bare skal ha to fødeavdelinger i Nord-Norge.

Ballo vil ikke tallfeste hvor mange fødeavdelinger Nord-Norge skal ha.

- Men at det skal være en i Troms og Finnmark er helt uaktuelt. Så får vi diskutere Nordland, sier Ballo.