Hopp til innhold

- Ikke bra nok flysikkerhet

Flere norske småflyplasser burde få inn flygeledere for å bedre flysikkerheten, mener Norsk flygelederforbund.

Flygeleder

Leder av Norsk Flygelederforbund, Robert Gjønnes, mener flere flygeledere bør på plass i blant annet på Brønnøysund lufthavn.

Foto: Bjørnflaten / Scanpix

– Vi føler at sikkerheten blir bedre når den er kontrollert. Bakgrunnen for dette her er jo et rent flysikkerhetsmessig spørsmål, sier leder av Norsk flygelederforbunds faglige utvalg, Robert Gjønnes.

Flygelederforbundet vil ha flygekontrolltjeneste i Brønnøysund, Svalbard, Hammerfest, Molde og Florø.

– Kan redusere faren for kollisjon

For fagforeningen er det ingen tvil, de mener den sikkerhetsmessige gevinsten ved å ha flygelederne på plass er stor.

Gjønnes hevder at faren for kollisjon vil reduseres med 40% og at Avinor bør konsentrere seg mer om totalbildet når saken skal vurderes.

– Den enkelte flybevegelsen, den er en del av et stort bilde. Man kan ikke bare se på antall flygninger. Man må se på både kompleksitet, man må se på luftrom, man må se på hvordan det er både med topografien også videre, sier Gjønnes.

– Ikke noe feil med sikkerheten

Lufthavnsjef i Brønnøysund, Glenn Robert Johnsen i Avinor er ikke enig i at tjenesten bør innføres.

– På nåværende tidspunkt så er det ikke aktuelt med dagens trafikktall og kompleksitet, så er det ikke vurdert som nødvendig med kontrollert luftrom.

Johnsen mener det ikke finnes noe feil ved sikkerheten i Brønnøysund. Han synes dagens ordning hvor luftrommet over lufthavnen blir kontrollert av Bodø kontroll fungerer godt.

– Flyene kommer inn til oss i rekkefølge. Og Bodø kontroll gjør en kjempejobb slik at det letter vår jobb her lokalt.