- Helse Nord skaper pasientfeller

Det sier sjef for akuttmedisinsk avdeling ved Helgelandssykehuset Svein Arne Monsen. Han er sjokkert over at Helse Nord ikke hører på rådene de selv har bedt om i en traumetrapport fra sine egne fagfolk.

svein arne monsen

KRITISK TIL HELSE NORD: Svein Arne Monsen mener Helse Nord er i ferd med skape pasientfeller.

Foto: NRK

– Jeg har sittet i faggruppa som har laget traumerapporten. Og vi reagerer på at Helse Nord-ledelsen ikke har fulgt våre råd. Dette gjelder svært sentrale punkter fra vår side, sier Svein Arne Monsen.

I tillegg til Univeristetssykehuset i Tromsø foreslår Helse Nord at sykehusene i Hammerfest, Harstad, Bodø og Mo i Rana skal oppgraderes til traumesykehus med utvidet akuttberedskap.

– Vil ikke gi bort

Disse sykehusene skal i prinsippet kunne behandle alle typer alvorlige skader for eksempel etter en større trafikkulykke. Men Helse Nord vil ikke ta bort dagens akuttvirksomhet på de andre sykehusene sier fagdirektør Jan Norum.

– Det blir klart en risiko, og det har vi kalkulert med i det forslaget som legges fram for styret, sier fagsjef i Helse Nord, Jan Norum.

– Pasientfelle

Medlem av traumeutvalget og leder av akuttmedisinsk avdeling ved Helgelandssykehuset, Svein Arne Monsen, frykter at dette blir reine pasientfeller der verdifull tid går tapt fordi alvorlig skadde pasienter vil bli sent til sykehus som egentlig ikke kan behandle dem før de sendes videre til Traumesykehuset.

– Traumeutvalget har sagt at skal sykehuset ha akuttkirurgisk beredskap skal det ta i mot traumer. Her velger man en løsning som gjør at pasientene likevel kommer inn til sykehuset, og så har man ikke noe fullgodt system for å ta i mot pasientene. Da blir det ei pasientfelle, sier Monsen.

Mandag avgjør styret i Helse Nord hvilke sykehus de skal ruste opp til traumesykehus med utvida akuttfunksjon.