NRK Meny
Normal

- Folkets støtte berget Hurtigruten

Toppsjefen i Hurtigruten, Olav Fjell, mener at støtten fra folk og politikere i Nord-Norge var med å berge selskapet.

Brynjar Forbergskog og Olav Fjell

I dag overtar Brynjar Forbergskog (t.v) i Torghatten store deler av flåten. Toppsjef Olav Fjell i Hurtigruten mener at støtten fra folk og politikere i Nord-Norge var med på å berge selskapet.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NRK

I formiddag overtar Torghatten Trafikkselskap ferge- og hurtigbåtene fra Hurtigruten ASA. 45 båter skifter eier, og de fleste av de 600 ansatte på hurtigbåtene og fergene i Troms og Nordland går over og blir ansatt i Torghatten, som nå er et av Norges største transportselskaper.
Torghatten betalte 488 millioner kroner for hurtigbåtene og fergene til Hurtigruten ASA..

På en dag som denne gjør toppsjefen i Hurtigruten seg noen tanker:

- Uten lokal støtte hadde vi ikke fått støtten fra departementet og de som vi skylder penger, sier Fjell. Han mener det sterke engasjementet fra politikerne i Nord-Norge bidro til å legge press på Samferdselsdepartementet til å gi kompensasjon for de skyhøye drivstoffkostnadene.

Les også: Storeier dumpet Hurtigruten

– Dette bidro igjen til at långiverne våre så mer positivt på at vi vil klare oss, og at aksjonærer ville være med å støtte oss med frisk kapital, sier Fjell.

Penger underveis

Hurtigruten har vært i hardt vær i hele fjor, men rett før jul ordna mye seg for kystens stolthet. Dersom generalforsamlingen i januar sier ja til emisjonen, og bankene går med på å gi lån og lette på betalingsvilkårene for avdrag på milliardlånene, ligger an til at Hurtigruten vil få til sammen nesten 500 millioner kroner i frisk kapital.

Selv om Hurtigruten ble berget av politikere og aksjonærer i fjor, må mye klaffe før de friske pengene er på bok.

Lang reise

Midnatsol gangvei

Hurtigruten har vært i hardt vær i hele fjor, men rett før jul ordna mye seg for kystens stolthet.

Problemene til Hurtigruten, kom for alvor for dagen i fjor vinter.

Etter første kvartal i fjor ble det klart at Hurtigruten var i krise. Drivstoffprisene var blitt tyngende sammen med en kjempegjeld som ble dyrere og dyrere å betjene.

På generalforsamlinga i Narvik i mai, presenterte toppsjefen i selskapet, Olav Fjell, en plan over tiltak som i løpet av året endret hele selskapet. Det meste utenom hurtigrute- og cruisevirksomheten ble solgt, staten bevilget penger for å dekke inn tapene på grunn av de skyhøye drivstoffkostnadene, og på slutten av året ble det gjennomført en emisjon rettet mot eierne i selskapet.

Hurtigruten ble midlertidig berget.

Selge og redusere

Nordlys og Nordnorge til kai på Åndalsnes

I BØYA PÅ ÅNDALSNES: I år skal Hurtigruten 'Nordnorge' og bussene selges.

Foto: Leif Jonny Olestad

I år skal Hurtigruten "Nordnorge" og bussene selges. Det gjennomføres også kraftige kutt i antall ansatte.

For Olav Fjell og Hurtigruten blir det viktigste i år både å vinne anbudet for en ny periode for båtruten mellom Kirkenes og Bergen, og å sørge for at bankene gir nye lån og sier ja til å gi avdragsutsettelse på gamle lån. Allerede om kort tid skal det være ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten som skal godkjenne kapitalutvidelsene, og Samferdselsdepartementet ska begynne arbeidet med å får på plass det nye anbudsdokumentet for båttrafikken mellom Kirkenes og Bergen.

Avgjørende anbud

Hurtigruten er en av søkerne, men i prosessen skal det tas stilling til om det vil være mulig å ha et redusert trafikkmønster i vinterhalvåret, noe som eventuelt vil føre til bråk langs kysten.

Toppsjef i Hurtigruten, Olav Fjell, er spent på 2009, men han tror krisen i verdensøkonomien kan virke positivt. –Jeg frykter for konsekvensene av krisa, sier Fjell, som samtidig viser til at de tingene som førte til krise for selskapet i fjor, i år vil virke positivt.

–Rentene går ned, det gjør drivstoffkostnadene også. I tillegg svekkes krona mot andre valutaer, og til sammen gjør det oss mer konkurransedyktig, sier han.

-Men det forutsetter at pessimismen ikke får råde, sier Fjell.