- Espolin får snart sin plass

Det vil ikke gå lang tid før Kaare Espolin Johnson får sin fortjente plass i norsk kunsthistorie. Det mener professor Gunnar Danbolt i kunsthistorie.

Kaare Espolin Johnson
Foto: Aaserud, Ivar / SCANPIX

Slik forklarer Danbolt hvorfor Kaare Espolin Johnson ikke ble en del av det såkalte gode selskap mens han levde.

Modernismen har skylda 

- Espolin begynte som illustratør i en tid hvor modernismen hadde sterk fremvekst. Og var det noe modernistene ikke kunne tåle så var det at bilder skulle ha andre funksjoner enn å være bilder, sier Danbolt.

Han mener en annen grunn til til at den nordnorske kunstneren ble holdt utenfor, var at det sentrale miljøet i Oslo på denne tiden var meget opptatt av modernismen og modernismens krav til bilder.

Følelser

- Men i dag er man opptatt av kunst som kan appellere til følelser og trekke den som ser inn i bildet, og det gjør jo Espolin Johnson meget sterkt, sier Danbolt.

Og nettopp fordi kunsten i dag er opptatt av dette, er Danbolt overbevist om at Espolin Johnson snart får en ny plass.

- Jeg tror ikke det tar lang tid før Espolin Johnson får sin helt naturlige plass i norsk kunsthistorie, sier han.

Hør hva Gunnar Danbolt og Arthur Arntzen sier om Espolin og kunsten hans.